Navigation
Home Page

Dosbarth 5: Mrs Pritchard

Arteffactau yr Ail Ryfel Byd - diolch Dosbarth 5

Arteffactau yr Ail Ryfel Byd - diolch Dosbarth 5 1
Arteffactau yr Ail Ryfel Byd - diolch Dosbarth 5 2
Arteffactau yr Ail Ryfel Byd - diolch Dosbarth 5 3
Arteffactau yr Ail Ryfel Byd - diolch Dosbarth 5 4
Arteffactau yr Ail Ryfel Byd - diolch Dosbarth 5 5
Arteffactau yr Ail Ryfel Byd - diolch Dosbarth 5 6
Arteffactau yr Ail Ryfel Byd - diolch Dosbarth 5 7

Gwasanaeth Diolgelwch ar y We

Gweithdy cerddoriaeth Siarter Iaith gydag Ynni Da

Ymweliad diddorol iawn i Fae Abertawe 1940

Mwynhau yng nghlwb Gwyddbwyll Dosbarth 5

Braslun Tymor yr Haf / Theme overview Summer Term

Gweithgareddau i atgyfnerthu sgiliau rhif. Ymarferwch eich sgiliau adref / Activities to promote good number skills at home. Please tries some of these with your parents at home

Braslun i Rieni Lesotho / Overview for Parents

Ymweliad gan ein ffrindiau o Ffrainc! A visit from our French friends! Diolch Maxime a Marie am ddod i Ysgol Creigiau. Roedden ni wrth ein boddau yn eich cwmni.

Ymweliad gan ein ffrindiau o Ffrainc! A visit from our French friends! Diolch Maxime a Marie am ddod i Ysgol Creigiau. Roedden ni wrth ein boddau yn eich cwmni. 1
Ymweliad gan ein ffrindiau o Ffrainc! A visit from our French friends! Diolch Maxime a Marie am ddod i Ysgol Creigiau. Roedden ni wrth ein boddau yn eich cwmni. 2
Ymweliad gan ein ffrindiau o Ffrainc! A visit from our French friends! Diolch Maxime a Marie am ddod i Ysgol Creigiau. Roedden ni wrth ein boddau yn eich cwmni. 3
Ymweliad gan ein ffrindiau o Ffrainc! A visit from our French friends! Diolch Maxime a Marie am ddod i Ysgol Creigiau. Roedden ni wrth ein boddau yn eich cwmni. 4
Ymweliad gan ein ffrindiau o Ffrainc! A visit from our French friends! Diolch Maxime a Marie am ddod i Ysgol Creigiau. Roedden ni wrth ein boddau yn eich cwmni. 5
Ymweliad gan ein ffrindiau o Ffrainc! A visit from our French friends! Diolch Maxime a Marie am ddod i Ysgol Creigiau. Roedden ni wrth ein boddau yn eich cwmni. 6

Braslun i rieni - Rhwng y Ser

Summer soiree dance troupe part 1

Still image for this video

Summer soiree dance troupe part 2

Still image for this video

Trip Dosbarth 5 yng Nghanolfan Dwr Gwyn Caerdydd. Am ddiwrnod...gwlyb! Cawsom lawer o hwyl. Roedd hi'n trip bythgofiadwy!

Diwrnod di-drydan/ electricity free day 🌱🌲🌳🌴🍃🌾🌿🍀🌺🌸🌹🌷 Hwyl yn yr ardd yn chwynnu a chreu creaduriaid o ddefnyddiau ailgylchu 🌎

Diwrnod di-drydan/ electricity free day 🌱🌲🌳🌴🍃🌾🌿🍀🌺🌸🌹🌷 Hwyl yn yr ardd yn chwynnu a chreu creaduriaid o ddefnyddiau ailgylchu 🌎 1
Diwrnod di-drydan/ electricity free day 🌱🌲🌳🌴🍃🌾🌿🍀🌺🌸🌹🌷 Hwyl yn yr ardd yn chwynnu a chreu creaduriaid o ddefnyddiau ailgylchu 🌎 2
Diwrnod di-drydan/ electricity free day 🌱🌲🌳🌴🍃🌾🌿🍀🌺🌸🌹🌷 Hwyl yn yr ardd yn chwynnu a chreu creaduriaid o ddefnyddiau ailgylchu 🌎 3
Diwrnod di-drydan/ electricity free day 🌱🌲🌳🌴🍃🌾🌿🍀🌺🌸🌹🌷 Hwyl yn yr ardd yn chwynnu a chreu creaduriaid o ddefnyddiau ailgylchu 🌎 4
Diwrnod di-drydan/ electricity free day 🌱🌲🌳🌴🍃🌾🌿🍀🌺🌸🌹🌷 Hwyl yn yr ardd yn chwynnu a chreu creaduriaid o ddefnyddiau ailgylchu 🌎 5
Diwrnod di-drydan/ electricity free day 🌱🌲🌳🌴🍃🌾🌿🍀🌺🌸🌹🌷 Hwyl yn yr ardd yn chwynnu a chreu creaduriaid o ddefnyddiau ailgylchu 🌎 6

Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters!

Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 1
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 2
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 3
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 4
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 5
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 6
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 7
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 8
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 9
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 10
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 11
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 12
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 13
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 14
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 15
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 16
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 17
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 18
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 19
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 20
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 21
Diolch i'n ffrindiau yn Ffrainc am eich llythyron! Thank you to our friends in France for your letters! 22

Gwasanaeth Dosbarth 5 - Ein Barddoniaeth Rhyfel a Heddwch / Our War and Peace Cinquain

Still image for this video

Problem yr Wythnos!

Still image for this video
Pob wythnos, mae ein harweinwyr Rhifedd yn creu problem yr wythnos i'w ffrindiau i ddatrys. Mae'r côd QR yn ein gornel rifedd.

Dyma'r trosolwg ar gyfer tymor y Gwanwyn!

Diolch Mr Howe am roi parasiwt go iawn i ni!

Parti Nadolig!

Parti Nadolig! 1
Parti Nadolig! 2
Parti Nadolig! 3
Parti Nadolig! 4
Parti Nadolig! 5
Parti Nadolig! 6
Parti Nadolig! 7
Parti Nadolig! 8
Parti Nadolig! 9
Parti Nadolig! 10
Parti Nadolig! 11
Parti Nadolig! 12

Arbrawf Ceudyllau! Crater Experiment!

Still image for this video

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Cysawd yr Haul! The Solar System!

Cysawd yr Haul! The Solar System! 1 Neifion
Cysawd yr Haul! The Solar System! 2 Iau
Cysawd yr Haul! The Solar System! 3 Yr Haul
Cysawd yr Haul! The Solar System! 4 Wranws
Cysawd yr Haul! The Solar System! 5 Gwener
Cysawd yr Haul! The Solar System! 6 Mawrth
Cysawd yr Haul! The Solar System! 7 Mercher
Cysawd yr Haul! The Solar System! 8 Y Ddaear
Cysawd yr Haul! The Solar System! 9 Sadwrn

Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych.

 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 1
 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 2
 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 3
 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 4
 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 5
 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 6
 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 7
 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 8
 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 9
 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 10
 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 11
 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 12
 Arbrawf parasiwt! Testun trafod - pa barasiwt disgynnodd yr arafaf? Pam ddigwyddodd hyn? Geirfa: disgyrchiant, gwrthiant aer, arwynebedd, gwrthrych. 13

Dathlu Roald Dahl 100 mlynedd!

Dathlu Roald Dahl 100 mlynedd! 1
Dathlu Roald Dahl 100 mlynedd! 2

Cyfansoddi barddoniaeth gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llyn, yng Nghastell Coch!

Cyfansoddi barddoniaeth gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llyn, yng Nghastell Coch! 1
Cyfansoddi barddoniaeth gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llyn, yng Nghastell Coch! 2
Cyfansoddi barddoniaeth gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llyn, yng Nghastell Coch! 3
Cyfansoddi barddoniaeth gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llyn, yng Nghastell Coch! 4
Cyfansoddi barddoniaeth gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llyn, yng Nghastell Coch! 5
Cyfansoddi barddoniaeth gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llyn, yng Nghastell Coch! 6
Cyfansoddi barddoniaeth gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llyn, yng Nghastell Coch! 7
Cyfansoddi barddoniaeth gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llyn, yng Nghastell Coch! 8
Cyfansoddi barddoniaeth gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llyn, yng Nghastell Coch! 9
Cyfansoddi barddoniaeth gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llyn, yng Nghastell Coch! 10

Tymor yr Hydref /Autumn Term - Llif ddarllen i'r rhieni a disgyblion / Overview for parents and pupils.

Helo blant,

Croeso i ddosbarth 5!

Thema y tymor yma yw: Rhwng y Sêr.

Pethau pwysig i’w gofio:

 • Gwersi chwaraeon bob prynhawn dydd Mawrth (ar yr iard) a bob bore dydd Iau (yn y neuadd).
  Games outdoors will be every Tuesday afternoon and gymnastics/dance will be on a Thursday.

   
 • Mathemateg Mawr bob Dydd Gwener. Cofiwch guro eich sgôr!
  Big Maths will be every Friday. 

   
 • Cofnod darllen – Mae angen dod a llyfr darllen bob dydd i’r ysgol ac yna ei ddychwelyd adre bob nos.  Mae’n bwysig i ymarfer eich darllen bob diwrnod ac i ymarfer eich targedau. Cofiwch hefyd i ddarllen gydag oedolyn unwaith yr wythnos gan ofyn iddyn nhw gofnodi yn eich cofnodion darllen.
  Reading records – Remember to bring your reading book to school every day and take it home with you every night. It’s important to read every day and every night by practising your targets. Remember also to read with an adult once a week by asking them to write comments in your reading record book

 

Prawf sillafu 21/09/2015           Spelling test 21/09/2015

 

Dysgwch sillafu bob un o’r geiriau thema isod.

 

 1. Y Gofod
 2. Planed
 3. Planedau
 4. Yr Haul
 5. Y Ddaear
 6. Lleuad
 7.   Roced
 8. Gofodwr
 9. Llong ofod
 10. Gwyddonwyr                                           
 11. Bydysawd
 12. Galaeth

Take One Picture!

Take One Picture! 1
Take One Picture! 2
Take One Picture! 3
Take One Picture! 4

Mygydau Carnifal Caribiaidd! Caribbean Carnival Masks!

Mygydau Carnifal Caribiaidd! Caribbean Carnival Masks! 1

Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment!

Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 1
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 2
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 3
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 4
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 5
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 6
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 7
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 8
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 9
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 10
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 11
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 12
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 13
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 14
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 15
Arbrawf hidlo dwr / Filtering water experiment! 16

Football First!

Football First! 1
Football First! 2
Football First! 3
Football First! 4
Football First! 5
Football First! 6
Football First! 7
Football First! 8
Football First! 9
Football First! 10
Football First! 11
Football First! 12

Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced!

Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 1
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 2
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 3
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 4
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 5
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 6
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 7
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 8
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 9
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 10
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 11
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 12
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 13
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 14
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 15
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 16
Rocket Science! Gwyddoniaeth Roced! 17

Dyma ni'n paratoi Nythod Pasg! Blasus iawn! Pasg Hapus Bawb :-)

Joio chwarae tenis yn yr haul / Fun playing tennis in the sun

Joio chwarae tenis yn yr haul / Fun playing tennis in the sun 1
Joio chwarae tenis yn yr haul / Fun playing tennis in the sun 2
Joio chwarae tenis yn yr haul / Fun playing tennis in the sun 3
Joio chwarae tenis yn yr haul / Fun playing tennis in the sun 4
Joio chwarae tenis yn yr haul / Fun playing tennis in the sun 5
Joio chwarae tenis yn yr haul / Fun playing tennis in the sun 6
Joio chwarae tenis yn yr haul / Fun playing tennis in the sun 7
Joio chwarae tenis yn yr haul / Fun playing tennis in the sun 8
Joio chwarae tenis yn yr haul / Fun playing tennis in the sun 9
Joio chwarae tenis yn yr haul / Fun playing tennis in the sun 10
Joio chwarae tenis yn yr haul / Fun playing tennis in the sun 11

Percussion workshop / Gweithdy offerynnol - SAMBA!

Percussion workshop / Gweithdy offerynnol - SAMBA! 1
Percussion workshop / Gweithdy offerynnol - SAMBA! 2
Percussion workshop / Gweithdy offerynnol - SAMBA! 3
Percussion workshop / Gweithdy offerynnol - SAMBA! 4

Bae Abertawe 1940au

Bae Abertawe 1940au 1
Bae Abertawe 1940au 2
Bae Abertawe 1940au 3
Bae Abertawe 1940au 4
Bae Abertawe 1940au 5
Bae Abertawe 1940au 6
Bae Abertawe 1940au 7
Bae Abertawe 1940au 8
Bae Abertawe 1940au 9
Bae Abertawe 1940au 10
Bae Abertawe 1940au 11
Bae Abertawe 1940au 12
Bae Abertawe 1940au 13
Bae Abertawe 1940au 14
Bae Abertawe 1940au 15
Bae Abertawe 1940au 16
Bae Abertawe 1940au 17
Bae Abertawe 1940au 18
Bae Abertawe 1940au 19
Bae Abertawe 1940au 20
Bae Abertawe 1940au 21
Bae Abertawe 1940au 22
Bae Abertawe 1940au 23
Bae Abertawe 1940au 24
Bae Abertawe 1940au 25
Bae Abertawe 1940au 26
Bae Abertawe 1940au 27
Bae Abertawe 1940au 28
Bae Abertawe 1940au 29
Bae Abertawe 1940au 30
Bae Abertawe 1940au 31

Diwrnod y Llyfr!

Diwrnod y Llyfr! 1
Diwrnod y Llyfr! 2
Diwrnod y Llyfr! 3
Diwrnod y Llyfr! 4

Sul y Mamau Hapus!

Sul y Mamau Hapus! 1
Sul y Mamau Hapus! 2
Sul y Mamau Hapus! 3
Sul y Mamau Hapus! 4
Sul y Mamau Hapus! 5
Sul y Mamau Hapus! 6
Sul y Mamau Hapus! 7
Sul y Mamau Hapus! 8
Sul y Mamau Hapus! 9
Sul y Mamau Hapus! 10
Sul y Mamau Hapus! 11
Sul y Mamau Hapus! 12
Sul y Mamau Hapus! 13
Sul y Mamau Hapus! 14
Sul y Mamau Hapus! 15
Sul y Mamau Hapus! 16
Sul y Mamau Hapus! 17
Sul y Mamau Hapus! 18
Sul y Mamau Hapus! 19
Sul y Mamau Hapus! 20
Sul y Mamau Hapus! 21
Sul y Mamau Hapus! 22

I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest'

I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 1
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 2
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 3
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 4
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 5
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 6
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 7
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 8
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 9
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 10
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 11
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 12
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 13
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 14
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 15
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 16
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 17
I'r Gofod! Ymweliad gan 'Techniquest' 18

Braslun i rieni -Yr Ail Ryfel Byd / Overview for parents - World War II

Arteffactau ardderchog Yr Ail Ryfel Byd! Bydd mwy i ddod...!

Arteffactau ardderchog Yr Ail Ryfel Byd! Bydd mwy i ddod...! 1
Arteffactau ardderchog Yr Ail Ryfel Byd! Bydd mwy i ddod...! 2
Arteffactau ardderchog Yr Ail Ryfel Byd! Bydd mwy i ddod...! 3
Arteffactau ardderchog Yr Ail Ryfel Byd! Bydd mwy i ddod...! 4
Arteffactau ardderchog Yr Ail Ryfel Byd! Bydd mwy i ddod...! 5
Arteffactau ardderchog Yr Ail Ryfel Byd! Bydd mwy i ddod...! 6
Arteffactau ardderchog Yr Ail Ryfel Byd! Bydd mwy i ddod...! 7
Arteffactau ardderchog Yr Ail Ryfel Byd! Bydd mwy i ddod...! 8
Arteffactau ardderchog Yr Ail Ryfel Byd! Bydd mwy i ddod...! 9

Blwyddyn Newydd Dda bawb! 

 

Cawsom amser pryser yn ol yn yr ysgol yr wythnos hon. Rydyn ni wedi bod wrthi'n rhannu syniadau ar ein thema newydd sef, Yr Ail Ryfel Byd a'r 60au. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi dod ag arteffactau a llyfrau ar gyfer ein cornel thema. 

 

Gwaith Cartref 08/01/2016

Homework 08/01/2016

 

Erbyn/by: Dydd Mercher 13/01/2016

 

 1. English spelling words – write a sentence for every highlighted word. 
 2. Cynllunio clawr llyfr thema / Design a front cover for my theme book.

Y ystod ein thema newydd, bydden ni’n cymharu bywyd yn ystod Yr Ail Ryfel Byd (y 40au) gyda’r 60au 

 

During our new class theme, we will be comparing life during World War II (the 40s) with the 60s.

 

Rydw i’w gallu dewis ffont, cefndir, larlwytho lluniau ayyb ar gyfer fy nghlawr. Mae angen sicrhau bod y canlynol ar fy nghlawr / I can choose the font, background, input pictures etc for my cover. I can also design my cover by hand. If I don’t have a printer at home, I can bring my USB to school or send it via e-mail. I will need to include the following on my front cover: 

 

Yr Ail Ryfel Byd a’r 60au

Fy enw

Dosbarth 5

Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest!

Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 1
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 2
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 3
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 4
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 5
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 6
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 7
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 8
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 9
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 10
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 11
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 12
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 13
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 14
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 15
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 16
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 17
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 18
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 19
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 20
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 21
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 22
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 23
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 24
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 25
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 26
Mwynhau offer ffrithiant gan Techniquest! 27

Gweithdy barddoniaeth! Poetry workshop!

Gweithdy barddoniaeth! Poetry workshop! 1
Gweithdy barddoniaeth! Poetry workshop! 2
Gweithdy barddoniaeth! Poetry workshop! 3
Gweithdy barddoniaeth! Poetry workshop! 4
Gweithdy barddoniaeth! Poetry workshop! 5
Gweithdy barddoniaeth! Poetry workshop! 6
Gweithdy barddoniaeth! Poetry workshop! 7

Sgiliau Rhifedd yn gwerthu cacennau ar gyfer Plant Mewn Angen!

Sgiliau Rhifedd yn gwerthu cacennau ar gyfer Plant Mewn Angen! 1
Sgiliau Rhifedd yn gwerthu cacennau ar gyfer Plant Mewn Angen! 2
Sgiliau Rhifedd yn gwerthu cacennau ar gyfer Plant Mewn Angen! 3
Sgiliau Rhifedd yn gwerthu cacennau ar gyfer Plant Mewn Angen! 4
Sgiliau Rhifedd yn gwerthu cacennau ar gyfer Plant Mewn Angen! 5

Llongyfarchiadau ar wasanaeth ARDDERCHOG!

Llongyfarchiadau ar wasanaeth ARDDERCHOG! 1

Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!

Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  1
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  2
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  3
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  4
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  5
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  6
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  7
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  8
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  9
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  10
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  11
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  12
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  13
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  14
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  15
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  16
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  17
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  18
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  19
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  20
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  21
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  22
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  23
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  24
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  25
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  26
Trip @ Bristol! Diolch i bawb am eich ymddygiad gwych yn ystod ein taith i Fryste heddiw. Cawsom hwyl a sbri wrth wneud gweithgareddau diddorol iawn. Teimlais yn falch iawn o'ch holl wybodaeth am y Gofod - da iawn chi ddosbarth 5!  27

Am wythnos brysur a chyffrous! Rydym wedi bod wrthi'n ymarfer ar gyfer ein gwasanaeth dosbarth wythnos nesaf. Am hwyl a sbri!

Gwaith Cartref 16/10/15

1. Cynllun Cerdyn Nadolig - erbyn dydd Llun 19/10/15

2. Rhannu byr - erbyn dydd Mawrth 20/10/15

3. Sumdog

4. Gwisgoedd Gwasanaeth - erbyn dydd Llun 19/10/15

 

Gwaith Cartref /Homework - 09/10/2015 

 

Rydym wedi bod wrthi'n dysgu geiriau ar gyfer ein Gwasanaeth Dosbarth yr wythnos hon. Ydych chi'n medru dysgu eich geiriau erbyn dydd Llun 12/10/2015 ? 

 

This week, we have been busy learning the words for our Class Assembly. Could you please learn your words by Monday 12/10/2015? 

 

Diolch, 

Miss Rees. 

Arbrawf Ceudyllau / Crater experiment!

Treiglad Meddal!

Yr wythnos hon, rydym wedi bod wrthi'n dysgu sut i dreiglo'n feddal ar ol arddodiaid. Roeddem ni wrth ein boddau yn gwylio'r clip isod - diolch i Sian Thompson pwy wnaeth argymell y fideo!

Fideo gan Adran Gymraeg Ysgol y Strade, Llanelli, i wella iaith disgyblion.

Braslun i rieni / Parent overview - Y Gofod / Space

English spelling test                       Homework Friday 18/09/2015

To be completed by: Wednesday 23/09/2015

 

Long vowel sounds:     i – e      igh     y
Please learn the following ‘long vowel sounds’ and write a sentence for each word by next Wednesday.  Challenge – to learn the italic words too!

 

mine

high

textile

mobile

light

justify

divide

my

height

bright

reply

weight

right

try

cycle

Disgybl yr Wythnos!

 

Llongyfarchiadau Ela Lloyd am ennill disgybl yr wythnos am ei brwdfrydedd gwirioneddol tuag at amrywiaeth o lyfrau 09/10/15

 

Llongyfarchiadau Ciaran Williams am ennill disgybl yr wythnos am ei waith caled a'i agwedd bositif tuag at ei waith 3/10/15

 

Llongyfarchiadau Eiry Thomas am ennill disgybl yr wythnos am ei chyfraniad arbennig o dda yn ystod sesiynau darllen grwp a dosbarth 18/09/15

 

Llongyfarchiadau Ben Wetherall am ennill disgybl yr wythnos am ei wybodaeth ardderchog wrth drafod ein thema newydd 11/09/15

 

Llongyfarchiadau Efa Jones am ymgartrefu yn wych yn Ysgol Creigiau ac am ennill disgybl yr wythnos 4/09/15.

 

 

 

 

 

Gwaith Cartref: 11eg o Fedi, 2015

Homework: 11th of September, 2015

Erbyn/to be completed by: Dydd Mercher, yr 16eg o Fedi /Wednesday, the 16th of September.  

1. Yr wythnos hon, rydym wedi bod wrthi'n trafod clawr a broliant nofel y tymor, sef Teyrnas Kensuke. Rydym hefyd wedi ymchwilio ffeithiau am Michael Morpurgo.

Dyluniwch boster am eich hoff lyfr (Cymraeg neu Saesneg) er mwyn annog plant yn y dosbarth i’w ddarllen. Fe fydd rhaid cynnwys:

 • Teitl y llyfr.
 • Awdur.
 • Ansoddeiriau i ddisgrifio’r llyfr.
 • Broliant / darn o’r broliant os yw’n hir. 

Cofiwch greu poster lliwgar a chyffrous fel ein bod ni’n medru ei arddangos yn y gornel ddarllen!

 

This week, we have been discussing the cover and blurb of our class novel, Teyrnas Kensuke. We also researched facts about the author, Michael Morpurgo.

 

Create a poster based on your favourite book (Welsh or English) as a way of encouraging other children to read the book. It should include:

 • The book’s title.
 • Author.
 • Adjectives to describe the book.
 • The blurb / a section of the blurb if it’s  long.

Remember, the poster must be colourful and exciting as it will be displayed in our reading corner!

Prawf sillafu 11/09/2015           Spelling test 11/09/2015

 

Dysgwch sillafu bob un o’r geiriau thema isod.

 

 1. Y Gofod
 2. Planed
 3. Planedau
 4. Yr Haul
 5. Y Ddaear
 6. Lleuad
 7.   Roced
 8. Gofodwr
 9. Llong ofod
 10. Gwyddonwyr                                           
 11. Bydysawd
 12. Galaeth

Helo blant,

Croeso i ddosbarth 5!

Thema y tymor yma yw: Rhwng y Sêr.

Pethau pwysig i’w gofio:

 • Gwersi chwaraeon bob prynhawn dydd Llun (ar yr iard) a bob bore dydd Iau (yn y neuadd).
  Games outdoors will be every Monday afternoon and gymnastics/dance will be on a Thursday.

   
 • Mathemateg Mawr bob bore dydd Llun. Cofiwch guro eich sgôr!
  Big Maths will be every Monday morning.

   
 • Cofnod darllen – Mae angen dod a llyfr darllen bob dydd i’r ysgol ac yna ei ddychwelyd adre bob nos.  Mae’n bwysig i ymarfer eich darllen bob diwrnod ac i ymarfer eich targedau. Cofiwch hefyd i ddarllen gydag oedolyn unwaith yr wythnos gan ofyn iddyn nhw gofnodi yn eich cofnodion darllen.
  Reading records – Remember to bring your reading book to school every day and take it home with you every night. It’s important to read every day and every night by practising your targets. Remember also to read with an adult once a week by asking them to write comments in your reading record book.

   

Gwaith Cartref yr wythnos hon: 04/09/15
Homework this week: 04/09/15

Erbyn: Dydd Mercher 09/09/15
By: Wednesday 09/09/15

Addurnwch glawr eich llyfr gwaith cartref. Defnyddiwch nai llai’r papur plaen neu gallwch wneud eich clawr ar y cyfrifiadur.

Create a cover for your homework book by using either the piece of paper provided or powerpoint/word etc!
 

Diolch yn fawr,

Miss Rees

Ymweliad gan Robert Recorde / A visit from Robert Recorde!

Ymweliad gan Robert Recorde / A visit from Robert Recorde! 1
Ymweliad gan Robert Recorde / A visit from Robert Recorde! 2
Ymweliad gan Robert Recorde / A visit from Robert Recorde! 3
Ymweliad gan Robert Recorde / A visit from Robert Recorde! 4

Mygydau Carnifal Caribïaidd ./ Caribbean Carnival Masks

Cawsom wyliau Pasg gwych a derbyniodd pob un ohonom nifer o wyau Pasg blasus! Ein thema y tymor yma yw ‘St.Lucia a Gwyliau yn y Caribî. Yn ystod yr wythnos gyntaf buom yn llenwi map meddwl gan nodi beth a wyddom yn barod am y thema. Mae’r thema yn apelio’n fawr atom ac edrychwn ymlaen at wneud llawer o waith diddorol. Hoffwn fynd ar daith yno ond gwyddwn nad yw hynny’n mynd i ddigwydd – rhy ddrud ac yn rhy bell meddai Mrs Kirkman! Rydym eisoes wedi lleoli Cymru a St.Lucia ar fap o’r byd – ac mae eithaf pell a dweud y gwir! Rydym yn astudio cynefinoedd yng ngwyddoniaeth ac felly mae Mrs Kirkman a Miss Rees yn brysur yn trefnu taith i ‘Cog Moors’ i ni. Yno cawn gyfleoedd i chwilio am greaduriaid mewn afonydd a nentydd ac awn ar helfa trychfilod. Mae’n swnio’n hynod o ddifyr! Cawn gyfle hefyd i goginio Bara Banana - a’i flasu wrth gwrs! Am gyffrous! Ar hyn o bryd mae pob un ohonom yn ymdrechu’n galed yn ystod yr ymarferion ar gyfer y profion! Dydd Iau bydd rhai o ddisgyblion y dosbarth yn mynd i dwrnamaint rygbi’r Urdd. Bydd angen i ni, aelodau’r côr, ail gydio yn yr ymarferion er mwyn paratoi ar gyfer yr Eisteddfod yng Nghaerffili. Tymor prysur arall!

 

We all had an amazing Easter holiday and we all received many tasty Easter eggs!  Our theme this term is ‘St.Lucia and A Caribbean Holiday’. During the first week back we noted everything we already knew about our theme on a thinking map. To tell you the truth, we are all enthused with our new theme and we look forward eagerly to doing lots of interesting work. We would love to visit St.Lucia on a school trip but we know that this will not be possible – Mrs Kirkman says it’s too expensive and too far! We have located Wales and St.Lucia on a map of the world – and yes, it is quite far away! We are studying habitats in Science and Mrs Kirkman and Miss Rees are busy organising a trip to ‘Cog Moors’. We will have an opportunity to look for creatures in rivers and streams and go on a mini beast hunt. It all sounds so interesting! We will also have an opportunity to bake some Banana Bread – and taste it obviously! We cannot wait! At the moment we are all trying hard when practising for the tests. On Thursday, some of our class members will be playing rugby in the Urdd tournament. The school choir will also be rehearsing for the Urdd Eisteddfod in Caerphilly. Another busy term!

Dydd Llun a Dydd Mawrth y 15fed a 16eg o Fehefin buon ni'n feirdd am y diwrnod. Ysgrifennon ni gerddi am yr ardd ac am St.Lucia. Gweithion ni mewn grwpiau i greu cerddi gwych!
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Mwynhewch un o'n cerddi!

Dosbarth 5 a'r Dosbarth Derbyn yn brysur yn yr ardd! Dosbarth 5 and Dosbarth Derbyn busy in the garden!

Diwrnod y Llyfr!

Diwrnod y Llyfr! 1
Diwrnod y Llyfr! 2
Diwrnod y Llyfr! 3

Eisteddfod

Eisteddfod 1

Blwyddyn Newydd dda i chi gyd! Cawsom Nadolig gwych a derbyniodd pob un ohonom anrhegion hyfryd gan Siôn Corn. Mae dau aelod newydd yn Nosbarth 5 y tymor hwn – croeso mawr i Ieuan a Lucy. Ein thema y tymor yma yw ‘Yr Ail Ryfel Byd a’r 60au’. Yn ystod yr wythnos gyntaf buom yn llenwi map meddwl gan nodi beth a wyddom yn barod am y thema. A dweud y gwir, doedden ni ddim yn gwybod llawer iawn am y cyfnodau! Ond ar ôl gwneud ychydig o waith ymchwil rydym yn edrych ymlaen i ddarganfod mwy am Hitler a’r Nazis, am Neville Chamberlain a Winston Churchill, am yr efaciwis, am ddogni bwyd, am ddewrder a chaledwch y milwyr ac am grwpiau pop, ffasiwn, a hanes Cymru yn y 60au a llawer iawn mwy! Rydym yn cael mynd ar wibdaith i ‘Fae Abertawe 1940au’ ar y 28ain o Ionawr – rydym yn edrych ymlaen yn fawr! Mi fydd yn dymor prysur i ni oherwydd byddwn yn paratoi ar gyfer Eisteddfod yr Ysgol a’r Eisteddfod Gylch a’r Sir. Rydym wedi dechrau’n barod a dweud y gwir!

 

Happy New Year to you all! We all had an amazing Christmas and we all received fabulous presents from Father Christmas. There are two new members in Dosbarth 5 this term – a very warm welcome to Ieuan and Lucy. Our theme this term is ‘The Second World War and the 60’s’. During the first week, we noted everything we knew already about our theme on a thinking map. To tell you the truth, we did not know very much about these times in History! But after doing some research work, we are really looking forward to learning more about Hitler and the Nazis, about Neville Chamberlain and Winston Churchill, about evacuees and food rationing, about the bravery and hardship of the soldiers and also about pop groups, fashion and the history of Wales in the 60’s and lots more!  We are going on a visit to ‘Swansea Bay 1940s’ on 28th January – we are really excited to be going there! It will be a busy term for us because we have to practise for our School Eisteddfod and the Urdd Eisteddfod! What a busy term!

Enillwyr Disgybl yr Wythnos ar 09/01/15 oedd Lucy ac Ieuan - da iawn chi'ch dau!

Pupils of the Week on 09/01/15 was Lucy and Ieuan - well done!smiley

 

Enillwr Disgybl yr Wythnos ar 16/01/15 oedd Rohan - ardderchog!

Pupil of the Week on 16/01/16 was Rohan - excellent!smiley

 

23/01/15 - Disgybl yr Wythnos yw Jade! Gwaith ysgrifennu ardderchog Jade!

23/01/15 - Pupils of the Week is Jade! Excellent written work Jade! smiley

 

30/01/15 - Disgybl yr Wythnos - POB UN YN NOSBARTH 5 - am ymddygiad gwych ar ein gwibdaith i 'Fae Abertawe 1940au'. Mae Mrs Kirkman a Miss Rees yn browd iawn ohonoch!smiley

30/01/15 - Pupil of the Week - EVERYONE IN DOSBARTH 5 - for excellent behaviour during our school trip to 'Swansea Bay 1940s'. Mrs Kirkman and Miss Rees are very proud of you all!no

Ail Ryfel Byd a'r 60au

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

The First Lunar Landing!

The First Lunar Landing! 1
The First Lunar Landing! 2
The First Lunar Landing! 3
The First Lunar Landing! 4
The First Lunar Landing! 5
The First Lunar Landing! 6
The First Lunar Landing! 7

DISGYBL YR WYTHNOS!

Llongyfarchiadau i Lily am ennill Disgybl yr Wythnos 21/11/14

Llongyfarchiadau i Tom am ennill Disgybl yr Wythnos 07/11/14

Llonyfarchiadau i Cai am ennill Disgybl yr Wythnos 14/11/14

05/11/14

Yr wythnos hon rydym ni wedi bod yn ymchwilio i barasiwts i weld os yw arwynebedd parasiwt yn effeithio ar ba mor gyflym mae'n disgyn. Darganfyddon ni mai'r parasiwt gyda'r arwynebedd mwyaf oedd yn disgyn arafaf! Fwynheuon ni ymchwilio!

 

This week we have been researching parachutes to see if the area of the parachute effects how fast it falls. We discovered that the parachute with the largest area fell the slowest! We really enjoyed investigating!

DISGYBL YR WYTHNOS!

Llongyfarchiadau i Lili am ennill Disgybl yr Wythnos 24/10/14

Dosbarth 5 ar ôl perfformio Gwasanaeth y Cynhaeaf / Dosbarth 5 after the Harvest Assembly

Dosbarth 5 ar ôl perfformio Gwasanaeth y Cynhaeaf / Dosbarth 5 after the Harvest Assembly 1
Dosbarth 5
Helo, a chroeso nol i bawb ar ol gwyliau'r Haf. Yn ol yr hanesion ar ddechrau'r tymor mae pob un ohonom wedi cael gwyliau gwych ac yn barod i weithio'n galed y flwyddyn hon! Rydyn ni'n ffodus iawn yn Nosbarth 5 oherwydd mae ganddon ni ddwy athrawes - Mrs Kirkman ar ddechrau'r wythnos ac yna Miss Rees ar ddiwedd yr wythnos. Rydym wedi croesawu aelod newydd i'n dosbarth - croeso arbennig i ti Brecon. Mae e wedi ymgartrefu'n gyflym iawn yn ein plith ac mae pawb wrth eu boddau yn ei gwmni. Y tymor yma ein thema yw 'Rhwng y Ser'. Fel mae'r teitl yn awgrymu byddwn yn astudio'r gofod a chysawd yr haul yn ystod y tymor. Rydym wedi dechrau yn barod ac rydym yn rhyfeddu wrth ymchwilio i wahanol blanedau. Rydym yn barod wedi bod yn mesur ein cysgodion ar iard yr ysgol ac yn gweld sut oedd y cysgod yn byrhau tua amser cinio ac yna'n ymestyn eto tua diwedd y dydd! Rydym eisoes wedi ysgrifennu tri darn o 'Ysu i 'Sgwennu' ac wedi cael hwyl arni! Yr wythnos nesaf rydym yn cael mynd i @Bristol i ddysgu mwy am Gysawd yr Haul - rydym wir yn edrych ymlaen. 

Hello and a warm welcome back to everyone after the summer holidays. Listening to everybody's stories and news at the beginning of term it is obvious that we have all had a fabulous holiday and we are all ready now to work hard during this school year! We are very fortunate this year because we have two teachers - Mrs Kirkman teaches us at the beginning of the week and then Miss Rees teaches at the end of the week. We have welcomed a new member in our class - a very warm welcome to you Brecon. He has settled quickly in our company and we all enjoy his company. This term our theme is 'Between the Stars'.As the title suggests we will be studying space and the solar system during the term. We have started learning and investigating different planets. We have been out on the school yard measuring our shadows at various times during the day and we have seen that our shadow was at its longest in the morning and at the end of the school day, and at its shortest at lunchtime. We have already written three pieces of extended writing in our 'Big Write' sessions - we are very proud of our work. Next week we are off to @Bristol to learn more about the Solar System - we can't wait! 

Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol!

Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 1
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 2
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 3
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 4
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 5
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 6
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 7
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 8
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 9
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 10
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 11
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 12
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 13
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 14
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 15
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 16
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 17
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 18
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 19
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 20
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 21
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 22
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 23
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 24
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 25
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 26
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 27
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 28
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 29
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 30
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 31
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 32
Dosbarth 5 yn mwynhau yn @Bristol! Dosbarth 5 enjoying in @Bristol! 33

Email Mrs Kirman and Miss Rees


Top