arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Derbyn: Miss Hatcher

‘Archarwyr yr Amgylchedd’ yw thema’r ysgol yr hanner tymor yma, ac rydym ni fel dosbarth yn canolbwyntio ar ailgylchu. Dyma drosolwg o’r hyn y byddwn yn gwneud dros yr wythnosau sydd i’w ddod!

 

Our school theme for this half term is ‘Environmental Superheroes’, and as a class, we will be focusing on recycling. Here is an overview of what we’ll be doing over the next few weeks!  

Ffurflen casglu diwedd y dydd / End of day collection form

Email Miss Hatcher

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Foundation Phase Framework - for your information

 
Top