arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Derbyn: Miss Hatcher

Helo!

 

Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i chi gyd am eich cymorth a'ch cydweithrediad dros y tymor diwethaf! Diolch!!

 

First of all I would just like to say thank you so much for your support and co-operation over the last term! Diolch!!

 

Dros y diwrnodau nesaf, byddaf yn gosod gwaith i'w gwblhau ar TEAMS. Gwelir isod dogfennau sy'n cynnwys cyfarwyddiadau a chymorth ar sut i ddefnyddio TEAMS.

 

Over the next few days, I will be uploading work to be completed on TEAMS.  Below I uploaded some documents that will give you instruction and support with how to work TEAMS.

 

Y peth pwysicaf am yr amser yma adref yw bod eich plentyn yn hapus, iach ac yn ddiogel, felly peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu cwblhau'r gwaith!

 

The most important thing about this time at home is that your child is happy, healthy and safe, so please don't worry if you can't complete the work!

 

Os oes gennych gwestiwn, mae croeso i chi anfon e-bost ataf neu gallwch ofyn cwestiynau trwy TEAMS. 

 

Any questions please feel free to email me! Questions about tasks can also be asked on TEAMS.

 

Hwyl am y tro! laugh

 

Kind Regards,

 

Miss Hatcher

hatcherg9@hwbcymru.net

EIN SIOE NADOLIG! 

 

Mae amser yna’r flwyddyn wedi cyrraedd unwaith eto ac mae cyffro’r Nadolig yn agosáu!! 

 

Y flwyddyn yma, bydd y plant yn cymryd rhan mewn cyngerdd Nadolig byr a fydd yn cael ei recordio yn yr ysgol ac yna'n cael ei rhoi ar wefan yr ysgol i chi cael ei weld! laugh

 

Gofynnwn yn garedig i chi wisgo eich plentyn mewn gwisg Nadoligaidd/siwmper Nadolig ar ddydd Mawrth 15.12.2020 cyn dod i’r ysgol os gwelwch yn dda.

 

Nadolig Llawen i chi gyd, a diolch o galon am eich cymorth a'ch cydweithrediad yn ystod y cyfnod anodd sydd ohoni.

 

OUR CHRISTMAS SHOW!

 

"That” time of year has arrived once again and the Christmas excitement is creeping closer!!

 

This year, the children will take part in a mini Christmas concert that will be recorded at the school and then put on the school website for you to see! laugh

 

We ask you kindly to dress your child in a Christmas outfit/Christmas jumper on Tuesday 15.12.2020 before before coming to school. Thank you.

 

Merry Christmas to you all, and many thanks for your help and cooperation during these difficult times. 

 

Bore Da Ffrindiau

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysyllt...

Clap Clap

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysyllt...

Caru Canu | 5 Crocodeil (Welsh Children's Song)

Cân sy'n ymarfer cyfri i bump. A song to practice counting to five.

Dewch i Ddawnsio - Cadw'n Heini | Dance with Huw | Cyw | S4C

Dewch i ddawnsio!🕺 ⛹️‍♀️ Bore da! Ydych chi i gyd yn barod i symud gyda chriw Cyw? Heddiw bydd Huw yn dawnsio gyda'r gân Cadw'n Heini 🏋️‍♂️ Come and dance! 🕺...

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'p'

Dyma gyflwyno sain 'p'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'a'

Dyma gyflwyno ail sain Cam 1 Melyn (cynllun Tric a Chlic) sef 'a'. Mwynhewch!

Ffurflen casglu diwedd y dydd / End of day collection form

Email Miss Hatcher

Tymor yr Hydref 2020 / Autumn Term 2020

Foundation Phase Framework - for your information

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

 
Top