Navigation
Home Page

Dosbarth 4: Mr Balbini

Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr  1

Blwyddyn Newydd Dda!/Happy New Year!

 

Blwyddyn Newydd Dda i bawb! Croeso nôl! Mae Siôn Corn wedi bod yn hael yng Nghreigiau a’r cyffiniau eleni eto yn ôl plantos Dosbarth 4. Ein thema ni y tymor hwn ydy’r Tuduriaid ac rydym wedi cael llawer o hwyl wrth ymchwilio ar y rhyngrhwyd i hanes ac i fywyd enwogion yr Oes gyda’r cliniaduron. Grêt! Rydym wedi bod yn ddiwyd iawn wrth greu cyflwyniadau PwerBwynt ar ein thema yn ogystal. Rydym yn brysur unwaith eto yn dysgu ein geiriau sillafu ac yn ymarfer ein darllen ac mi fydd angen i ni sicrhau ein bod ni’n cofio ein llyfrau cofnodion darllen a geiriau sillafu yn ddyddiol. Bydd angen i ni geisio dysgu ein tablau lluosi; 2,3,4,5,6,8 a 10 yn drwyadl, mewn ac allan o drefn gan gyfeirio at y gweithrediadau gwrthdro rhannu. Rydym wedi creu llinellau amser personol yn ogystal â lleoli oes y Tuduriaid ar linell amser hanes Cymru a Phrydain. Rydym yn ysu i ddarganfod mwy o wybodaeth am wragedd Hari viii, Brwydr Bosworth ac am y teuluoedd Lancaster ac Efrog. Ein byd cynaliadwy yw ein thema ‘gwyddonol’. Byddwn yn dysgu am ôl carbon, ail-gylchu, ynni amgen a golau. Rydym yn mynd i fod yn brysur iawn. Cofiwch edrych ar wefan yr ysgol am luniau a newyddion diweddaraf y dosbarth.

 

Happy New Year to all! Welcome back! Having listened to the pupils’ news, it seems that Father Christmas has been extremely generous to the children of Creigiau and the surrounding area this year again! Our theme this term is The Tudors and we have had lots of fun researching the history and famous faces of Tudor times on our laptops. Great! We have been extremely busy creating PowerPoint presentations on our theme. We are still very busy learning our spellings and practising our reading and we must ensure that we all remember our reading record books and our spellings daily. We will have to try to learn our 2,3,4,5,6,8 and 10 multiplication tables thoroughly, in and out of order whilst drawing attention to the inverse operation of division. We have created personal time lines in addition to placing the Tudors on a historic timeline of Wales and Britain. We can’t wait to discover more information about the wives of Henry Viii, the Battle of Bosworth and the families Lancaster and York. Our sustainable future is our scientific topic this term. We will be learning about carbon footprints, recycling, alternative energy and light. We are going to be extremely busy. Remember to look on the school website for photos and the latest class news.

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Mr Balbini


Top