Navigation
Home Page

Dosbarth 4: Mrs Matthews & Mrs Pritchard

Helo bawb!

 

Croeso nôl i Ysgol Creigiau! Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn eich dysgu dros y pythefnos diwethaf. Rydych chi gyd mor frwdfrydig a gweithgar – diolch blush

 

Rydyn ni’n lwcus iawn yn Nosbarth 4 i groesawu dau ddisgybl newydd! Mae pawb yn y dosbarth wedi bod yn gyfeillgar a chroesawgar iawn iddynt ac mae’n amlwg eu bod nhw wrth eu boddau yn eich cwmni chi hefyd.

 

Dyma ambell i beth i gofio:

 

 • Ymarfer Corff ar yr iard/y cae pob prynhawn dydd Mawrth.
 • Ymarfer Corff yn y Neuadd pob prynhawn dydd Iau. Ni fydd Ymarfer Corff yn y Neuadd yn dechrau eto.
 • Bydd Mrs Matthews yn eich dysgu chi pob dydd Llun a dydd Mawrth.
 • Bydd Mrs Pritchard yn eich dysgu chi pob dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener.
   

Thema’r tymor yma yw Tân Gwyllt yn seiliedig ar y nofel, ‘The Firework Maker’s Daughter’. Mae trosolwg y tymor wedi ei atodi ar dudalen y dosbarth.

 

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn i ddysgu a mwynhau gyda chi y flwyddyn hon smiley

 

Mwynhewch y penwythnos,

 

Mrs Pritchard a Mrs Matthews.

 

 

Helo bawb,

 

Welcome back to Ysgol Creigiau! We have thoroughly enjoyed teaching in Dosbarth 4 during the last two weeks. You have all been so enthusiastic and hard working – thank you smiley

 

We are very lucky in Dosbarth 4 to be joined by two new pupils. Everyone has been very friendly and welcoming to the new pupils and they have settled in very well.

 

Here are some things to remember:  

 

 • Physical Education on the yard/field every Tuesday afternoon.  
 • Physical Education in the School Hall every Thursday afternoon. There will be no PE in the School Hall until further notice.  
 • Mrs Matthews will teach you every Monday and Tuesday.
 • Mrs Pritchard will teach you every Wednesday, Thursday and Friday.
   

Our theme this term is based on the novel, ‘The Firework Maker’s Daughter’. The overview for the term can be found below.

 

We are looking forward to learning and enjoying in Dosbarth 4 this year laugh

 

We hope that you all have a fantastic weekend,

 

Mrs Pritchard a Mrs Matthews.

Tan Gwyllt / The Firework Maker's Daughter - trosolwg /overview - Tymor yr Hydref / Autumn Term

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Mrs Matthews & Mrs Pritchard


Top