arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 4: Mrs Matthews & Mrs Pritchard

Blwyddyn Newydd Dda

Happy New Year

2023

 

Gobeithio eich bod wedi cael gwyliau Nadolig arbennig.
We hope you all had a wonderful Christmas holiday.

 

***  Hoffem ddiolch i rieni a phlant Dosbarth 4 am ein hanrhegion hael iawn!!  ***

 

*** We would like to say a big thank you to Dosbarth 4 parents and pupils for all your generous gifts! ***

 

Mrs Matthews a Mrs Cozens laugh wink heart

 

Ymweliad Dosbarth 3 i Gastell Caerdydd

Croeso i Ddosbarth 4!

Welcome to Dosbarth 4!

 

Croeso nôl i Ysgol Creigiau! Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn eich dysgu dros y pythefnos diwethaf. Rydych chi gyd mor frwdfrydig a gweithgar – diolch blush

 

Dyma ambell i beth i gofio:

 

 • Ymarfer Corff ar yr iard/y cae pob prynhawn dydd Mawrth.
 • Ymarfer Corff yn y Neuadd pob prynhawn dydd Mercher.
 • Bydd Mrs Matthews yn eich dysgu chi pob dydd Llun a dydd Mawrth.
 • Bydd Mrs Pritchard yn eich dysgu chi pob dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener.
 • Mi fydd angen dod i'r ysgol wedi gwisgo'n addas a gyda chlustlysau wedi'u tynnu os yn bosib.
   

Ein Cyd-destun Dysgu hanner tymor hwn yw CYNEFIN - Cyffro yn y Castell! Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn i ddysgu a mwynhau gyda chi y flwyddyn hon smiley

 

Mwynhewch y penwythnos,

 

Mrs Matthews a Mrs Pritchard. laughwinkyes

 

 

Welcome back to Ysgol Creigiau! We have thoroughly enjoyed teaching in Dosbarth 4 during the last two weeks. You have all been so enthusiastic and hard working – thank you smiley

 

Here are some things to remember:  

 

 • Physical Education on the yard/field every Tuesday afternoon.  
 • Physical Education in the School Hall every Wednesday afternoon. 
 • Mrs Matthews will teach you every Monday and Tuesday.
 • Mrs Pritchard will teach you every Wednesday, Thursday and Friday.
 • On those days you will need to come suitably dressed with earrings removed if possible.
   

Our Learning Context for this half term will be CYNEFIN - Castle Chaos! We are looking forward to learning and enjoying in Dosbarth 4 this year laugh

 

We hope that you all have a fantastic weekend,

 

Mrs Pritchard a Mrs Matthews. laughwinkyes

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Mrs Matthews (Monday and Tuesday) (Dydd Llun a Dydd Mawrth)

Email Mrs Pritchard (Wednesday, Thursday and Friday) (Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener)

 
Top