arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 5: Mr Williams

Helo bawb !

Mae Dosbarth Pump wrthi'n gweithio'n galed ac yn mwynhau dysgu am ein thema y tymor hwn, sef, Y Gofod.

Dosbarth Pump are working hard and enjoying learning about our theme for this term, which is, Space.

  • Addysg Gorfforol/ P.E.     Dydd Iau/Thursday
  • Gwaith Cartref / Homework      Dydd Gwener /  Friday 

 

Hwyl am y tro, Bye for now

Mr Williams

WilliamsP357@Hwbcymru.net

Nadolig - Christmas

A fyddai'r plant yn gallu dod mewn siwmper Nadolig (neu siwmper arall) a chot/het/scarff,  ar ddydd Iau 10fed o Ragfyr o.g.y.dd.  i ni recordio ein carolau.  

Cawn barti ar ddydd Mawrth 15fed a gall y plant wisgo siwmperi Nadolig neu ddillad parti.  Diolch yn fawr iawn.

 

Would the children be able to bring Christmas jumpers (or other jumper) as well as coat/hat/gloves on Thursday 10th Dec to record our carols. 

They can wear their Christmas jumper again or other party clothes on Tuesday 15th.  Many thanks. 

Protesting against the plans by Liverpool Council to flood the Tryweryn Valley in North Wales. This protest, in Liverpool, was in 1956. An Act of Parliament was passed in 1962 and the valley was flooded in 1965.

Roced - Rocket

Still image for this video
Rocedi'n hedfan gyda chymysgedd o finegr a bicarbonad soda. Rockets flying with a mixture of vinegar and bicarbonate of soda.

Roced/Rocket 2

Still image for this video

Roced - D5 - Rocket

Rhagolwg Tymhorol - Termly Overview

Email Mr Williams

 
Top