Navigation
Home Page

Dosbarth 5: Miss Williams

 

Croeso

i

Ddosbarth 5

 

Gwybodaeth bwysig:

 

Ymarfer Corff tu allan - dydd Iau

 

Ymarfer Corff tu fewn - dydd Mercher

 

Gwaith Cartref yn mynd adref - dydd Gwener

 

Gwaith Cartref erbyn - dydd Mercher

Rhwng y Ser - Overview for Parents / Braslun i Rieni

Gweithgareddau i atgyfnerthu sgiliau rhif. Ymarferwch eich sgiliau adref / Activities to promote good number skills at home. Please tries some of these with your parents at home

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Miss Williams


Top