arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 5: Mr Williams

Helo bawb !

Mae Dosbarth Pump wrthi'n gweithio'n galed ac yn mwynhau dysgu am ein thema y tymor hwn, sef, Y Gofod.

Dosbarth Pump are working hard and enjoying learning about our theme for this term, which is, Space.

  • Addysg Gorfforol/ P.E.     Dydd Iau/Thursday
  • Gwaith Cartref / Homework      Dydd Gwener /  Friday 

 

Hwyl am y tro, Bye for now

Mr Williams

WilliamsP357@Hwbcymru.net

Roced - Rocket

Still image for this video
Rocedi'n hedfan gyda chymysgedd o finegr a bicarbonad soda. Rockets flying with a mixture of vinegar and bicarbonate of soda.

Roced/Rocket 2

Still image for this video

Gwaith Cartref / Homework    9.10.20

Gwaith cartref yr wythnos hon yw ymchwilio i wahanol ofodwyr a dewis un er mwyn gwneud cyflwyniad byr i'r dosbarth. Wrth wneud y cyflwyniad llafar gall y plant ddefnyddio llun, poster neu Pwerbwynt i'w helpu os dymunent.  Byddwn yn dechrau ar y cyflwyniadau ar ddydd Llun 20.10.20 felly mae gan y plant wythnos gyfan i drefnu eu cyflwyniadau.  

 

This week's homework is to research different astronauts and prepare a short oral presentation to the class.  They can use pictures, posters or Powerpoint to aid their presentations.  We'll be starting the presentations on Monday 20.10.20  so the children have a full week to organise their work. 

Roced - D5 - Rocket

Rhagolwg Tymhorol - Termly Overview

Email Mr Williams

 
Top