Navigation
Home Page

Dosbarth 5: Mrs Pritchard

Braslun i rieni a disgyblion / Overview for parents and pupils - Cymru a Lesotho

Croeso i Ddosbarth 5! 

 

Gwybodaeth bwysig: 

 

Ymarfer Corff tu allan - dydd Llun

 

Ymarfer Corff tu fewn - dydd Mercher

 

Gwaith Cartref yn mynd adref - dydd Gwener

 

Gwaith Cartref erbyn - dydd Mercher

Rhwng y Ser - Overview for Parents / Braslun i Rieni

Gweithgareddau i atgyfnerthu sgiliau rhif. Ymarferwch eich sgiliau adref / Activities to promote good number skills at home. Please tries some of these with your parents at home

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Mr Williams


Top