Navigation
Home Page

Dosbarth 6: Miss Williams

Croeso cynnes i chi Ddosbarth 6!
 

Yn gyntaf oll, diolch am wythnos gyntaf hyfryd. Dwi wedi bod wrth fy modd dysgu am eich anturiaethau dros yr Haf ac yn falch iawn o glywed gymaint o hwyl y cawsoch.

Pump ar hugain o ddisgyblion sydd yn Nosbarth 6 eleni, ac eisoes, maent wedi dangos llawer o chwilfrydedd a bwrlwm! Fe ddychwelodd pob un yn ôl i’r ysgol wedi gwyliau’r haf yn barod i wynebu'r sialensiau a'r cyffro o fod ym Mlwyddyn 6!

 

‘Gwyrth y Gwyllt’ yw thema Tymor yr Hydref. Byddwch yn dysgu am fyd natur, anifeiliaid, cynefinoedd a’r amgylchedd. Edrychaf ymlaen yn arw!

 

Yr wythnos hon, dechreuon ni ddarllen y llyfr ‘The Boy, The Mole, The Fox and The Horse’ sydd llawn negeseuon pwysig am garedigrwydd a thosturi. Fe fyddwn yn trysori’r negeseuon pwysig yma ym Mlwyddyn 6. Rydym hefyd wedi dechrau darllen ‘Geiriau Diflanedig’ sydd llawn swynai a darluniau hudol.

 

Yr wythnos nesaf, cewch gyfarfod â Madame Anderson a dechrau mwynhau'r gwersi Ffrangeg wythnosol. "Bonjour" bydd hi nawr bob prynhawn dydd Llun!

 

Mae eich gwers Ymarfer Corff ar ddydd Iau felly cofiwch wisgo esgidiau addas ar y diwrnod hwnnw.

 

Dyma ddechrau ar flwyddyn hynod o gyffrous ac edrychaf ymlaen at weld pob un o ddysgwyr Dosbarth 6 yn ffynnu.

 

Miss Williams laugh

 

**************************************************************

 

Croeso Dosbarth 6!

 

First of all, thank you very much for a lovely first week back. It was a delight to learn of your adventures over the Summer and I’m so glad to hear how much fun you’ve had.

 

There are twenty five pupils in Dosbarth 6 this year, and already, they have been busy and enthusiastic about being in Year Six. Everyone had a great summer and returned to school looking healthy and refreshed ready to face the challenges and the thrills of being in their final year of primary school.

 

Our theme this term is Nature’s Miracles and Wild Woods. You’ll be learning about wildlife, animals, habitats and the environment.

 

This week, we started reading the book ‘The Boy, The Mole, The Fox and The Horse’ which is a celebration of kindness, compassion and understanding, conveying an essential message for our time. We’ve also started reading ‘Geiriau Diflanedig’ which is a translation of the book ‘The Lost Words’ by Robert Macfarlane which is full of magical spells and paintings.

 

Next week, you’ll meet Madame Anderson and get to start enjoying our weekly French lessons. You’ll be greeting Madame Anderson with a loud “Bonjour!” every Monday afternoon!

 

Your PE lesson is on Thursday so don’t forget appropriate shoes on that day.

 

Here’s to a start of a very exciting year and I look forward to seeing each and every one of you thrive!

 

Miss Williams laugh

End of Key Stage 2 Level Descriptions / Disgrifiadau Lefel Diwedd Cyfnod Allweddol 2

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Miss Williams


Top