arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Meithrinfa: Mrs Evans

blushCroeso i'r Feithrinfa!

Welcome to the Meithrinfa!smiley

'Dyma Fi' yw ein cyd-destun dysgu ar gyfer yr hanner tymor hwn. Rydym yn edrych ymlaen at ddysgu mwy am ein hunain, ein cyrff ac wrth gwrs gwneud ffrindiau newydd. Byddwn yn dysgu sut i rannu, cymryd tro wrth chwarae gemau gydag eraill. Cawn hwyl a sbri wrth chwarae gyda'n gilydd!

 

'Dyma Fi' / 'All About Me' is our context for learning this half term. We are looking forward to learning more about ourselves, our amazing bodies and of course will make lots of new friends. We'll learn to share and take turns through playing games. Most of all, we hope to have lots of fun!

Trosolwg Meithrin / Meithrin Overview

Amserlen Bore/Prynhawn - Timetable Morning/Afternoon Sessions

 

Dyma mwy o wybodaeth i chi / Here is more information for you:

 

Bydd diwrnod Ymarfer Corff eich plentyn ar ddydd Gwener. Gofynnwn yn garedig i chi wisgo eich plentyn yn eu jogyrs/legins, treineri a chrys polo glas yr ysgol.

Your child's  PE day will be on Friday. We ask you kindly to dress your child in joggers/leggings, school blue polo shirt and their trainers.

 

-Bydd angen clymu gwallt hir nôl er mwyn osgoi ymwelwyr bach!

-Long hair should be tied back every day to avoid unwanted visitors!

 

-Gall y plant ddod â photel dŵr i’r ysgol. Cofiwch i roi enw eich plentyn ar ei b/photel.

-Children may bring a bottle of water to school. Please remember to label your child’s bottle.

 

Bydd angen i chi anfon darn o ffrwyth gyda'ch  plentyn ar gyfer amser ffrwyth yn ystod y sesiwn.

Send a piece of fruit in with your child to be eaten at snack time during the session. 

 

Gofynnwn yn garedig i chi labeli pob eitem o ddillad gyda enw eich plentyn yn glir.

Please label every item of clothing with your child’s name marked clearly.

 

-Gofynnwn yn garedig am gadarnhad os oes unrhyw un yn wahanol i’r arfer yn casglu eich plentyn o’r ysgol.

-Please inform us if there is any change in the people who may be collecting your child.

 

-Gofynnwn yn garedig i chi adael i’r ysgol wybod os ydy’ch plentyn yn mynd i fod neu wedi bod i ffwrdd o’r ysgol.

-Please inform the school when your child is or will be absent from school.

 

-Os gwelwch yn dda, gadewch i ni wybod os yw eich plentyn yn datblygu alergeddau/cyflwr meddygol.

-Please let us know if your child develops any allergies/medical conditions.

 

-Cofiwch i gadw llygad ar dudalen y dosbarth a’r cylch lythyr wythnosol am unrhyw newidiadau / gwybodaeth ychwanegol. Mae’r ddau ar gael ar wefan yr ysgol: http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

-Please check the class webpage and the weekly newsletter for any updates. Both can be found on the school website. http://www.creigiauprm.cardiff.sch.uk/

Dechrau'r Ysgol - Llyfryn Gwybodaeth Y Feithrinfa ~ Starting School - Meithrinfa Information Booklet.

 

Caneuon Cyw Songs - Cân cyfrif ar y bws - Reciting numbers on the bus.

https://www.youtube.com/watch?v=4DleEEIpjmo

 

Cân Yr Wyddor -  The Cyw Alphabet Song

https://www.youtube.com/watch?v=h-zu72YpXKY

Ffurfio Rhifau - Number Formation

1. Barod i Ddysgu: paratoi i fynd i'r ysgol

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-02-11.

Education Begins at Home Ready to Learn Animation English

Uploaded by Addysg Cymru / Education Wales on 2019-02-11.

Email Mrs Evans

 
Top