Navigation
Home Page

25 Years service! 25 mlynedd o wasanaeth!

Congratulations to Mr. John Davies for 25 years service as our Crossing Patrol Officer! Thank you for keeping us safe on the roads for all these years!

Llongyfarchiadau i Mr. John Davies am 25 mlynedd o wasanaeth fel Swyddog Diogelwch y Ffordd. Diolch o galon am ein cadw'n ddiogel dros y blynyddoedd!


Top