Navigation
Home Page

Cwpan Rygbi'r Byd / Rugby World Cup

CWPAN RYGBI’R BYD

Roedd  ein 'Wythnos Cwpan y Byd' yn llwyddiant ysgubol. Dysgodd yr holl ddisgyblion ffeithiau newydd am wahanol wledydd. Cawsom ddisgyblion Blwyddyn 2 yn perfformio’r Haka, disgyblion Blwyddyn 3 yn perfformio dawnsfeydd ‘Aboriginal’, disgyblion Derbyn yn chwarae rygbi a disgyblion Blwyddyn 5 yn trosi o bunnoedd i Peso yr Ariannin! Roedd y diwrnod gwisgo i fyny yn sioe amryliw a diddorol - diolch yn fawr am yr holl wisgoedd gwych!

RUGBY WORLD CUP

Our ‘World Cup Week’ was an astounding success. All pupils learnt new facts about different countries. We had Year 2 pupils performing the Haka, Year 3 pupils performing Aboriginal dances, Reception pupils playing rugby and Year 5 pupils converting from pounds to Argentine Peso! The  ‘Rugby World Cup themed non-school uniform day’ was a colourful and interesting spectacle – many thanks for all the wonderful ‘Rugby World Cup’ themed costumes!

 


Top