Navigation
Home Page

Estyn inspection / Arolwg Estyn

Estyn Inspection March 13 – 16, 2017

Arolwg Estyn Mawrth 13 – 16, 2017

 

Mae dwy ffordd o fynd at yr holiaduron i rieni;

 

 1. dolen uniongyrchol, y gellir ei defnyddio mewn gohebiaeth ddigidol.

   

  https://vir.estyn.gov.uk/questionnaires/pages/ParentLogin.aspx?lang=cyGB&id=08176

   

 2. neu, trwy fynd i http://vir.estyn.gov.uk, clicio ar ‘Llenwi holiadur i rieni’ yna rhoi’r canlynol: 08176.

   

  Parent questionnaires can be accessed in two ways;

   

 3. a direct hyperlink, which can be used for digital communication.

  https://vir.estyn.gov.uk/questionnaires/pages/ParentLogin.aspx?lang=en-GB&id=08176

   

 4. or, by going to http://vir.estyn.gov.uk, clicking on ‘Complete a parent questionnaire’ then inputting the following: 08176.


Top