Navigation
Home Page

Gwyl Chwaraeon yr Urdd / Urdd Primary Sports Festival

Llongyfarchiadau i'n disgyblion fu'n cystadlu yng Ngwyl Chwaraeon yr Urdd yn Aberystwyth ar ddydd Sadwrn a dydd Sul, Mai 7fed ac 8fed. Bu 50 o blant Ysgol Creigiau yn cystadlu yn y gystadleuaeth Trawsgwlad ar y dydd Sadwrn.

Dyma'r canlyniadau:

Sophie Knoyle - 2ail i ferched Blwyddyn 5

Erin Williams - 3ydd i Ferched Blwyddyn 5

May Peate - 4ydd i Ferched Blwyddyn 5

Tîm Merched Blwyddyn 3 - 2ail

Tîm  Merched Blwyddyn 5 - 1af

Tîm Bechgyn Blwyddyn 5 - 2ail

Tîm Merched Blwyddyn 6 - 2ail

 

Dydd Sul bu Tîm Rygbi Tag y Merched yn cystadlu. Fe gyrhaeddon nhw y rownd go gynderfynol - gwych!

LLONGYFARCHIADAU ENFAWR I BAWB!

 

Congratulations to all our pupils who competed in the Urdd Sports Festival on Saturday and Sunday, May 7th and 8th, in Aberystwyth. 50 pupils competed in the Cross Country competition on Saturday.

Here are the results:

Sophie Knoyle - 2nd Year 5 girls 

Erin Williams - 3rd Year 5 girls 

May Peate - 4th Year 5 girls 

Year 3 Girls Team - 2nd

Year 5 Girls Team - 1st

Year 5 Boys Team - 2nd

Year 6 Girls Team - 2nd

On Sunday the Girls' Tag Rugby Team competed. They reached the quarter finals - excellent!

 

A MASSIVE CONGRATULATIONS TO ALL!

 


Top