Navigation
Home Page

Latest News / Newyddion Diweddaraf

 

IN AN EMERGENCY, YOU WILL RECEIVE INFORMATION ABOUT THE SCHOOL IN THE FOLLOWING WAYS:

HERE ON OUR WEBSITE / A TEXT MESSAGE ON YOUR SELECTED MOBILE PHONE / E-MAIL  

 

 

ADEG ARGYFWNG,CEWCH WYBODAETH AM YR YSGOL DRWY'R DULLIAU CANLYNOL:

YMA AR EIN GWEFAN / NEGES DESTUN AR EICH FFON SYMUDOL / E-BOST

 

INSET DAYS / DIWRNODAU HMS 2014 - 2015: 01.09.14 / 05.01.15 / 19.06.15 /17.07.15 / 20.07.15.

BREAKFAST CLUB / CLWB BRECWAST 8.25 a.m.
INFORMATION ON ENROLLING YOUR CHILD AVAILABLE FROM THE SCHOOL OFFICE / CEIR GWYBODAETH AM SUT I YMAELODI EICH PLENTYN O SWYDDFA'R YSGOL

 

 

 

 


Top