Navigation
Home Page

Perkin Elmer yn yr ysgol / Perkin Elmer in school

Diolch yn fawr iawn i bedwar gweithiwr o 'Perkin Elmer' am ddod i'r ysgol ac adeiladu man compostio yn ein gardd. Gwaith gwych!

Many thanks to four workers from Perkin Elmer for coming to school and building us a composting area in our school garden. Fantastic work!


Top