Navigation
Home Page

Success / llwyddiant

CONGRATULATIONS to the 50 pupils from both sections of the school who competed at the Cardiff and Vale County Urdd Eisteddfod on Saturday. It was a very successful day with 6 firsts, 5 seconds and 1 third. The six winners will now compete at the National Urdd Eisteddfod i.e. The Choir, Group Recitation 1st lang., Recitation 2nd lang., Ifan Davies ( solo Y2) , Alisha Evans (recitation 2nd lang. Y3 & 4) and Kira Devine (recitation 2nd lang. Y5 & 6). Best of luck to them!

LLONGYFARCHIADAU i`r 50 o blant o`r ddwy adran oedd wedi cystadlu yn Eisteddfod Sir Yr Urdd Caerdydd a`r Fro dydd Sadwrn. Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn gyda 6 cyntaf, 5 ail a 1 trydydd. Bydd yr enillwyr yn cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd h.y. Y Cor, Parti Llefaru iaith gyntaf, Parti Llefau ail iaith, Ifan Davies (unawd B2 a iau), Aleesha Evans ( llefaru B3 a 4 i ddysgwyr) a Kira Devine ( llefaru B5 a 6 i ddysgwyr). Pob lwc iddynt!

THANK YOU to the pupils, staff, parents, and the Friends of the School for raising £1,250 for school funds by running a cafe.

DIOLCH YN FAWR i`r disgyblion, staff, rhieni, a Chymdeithas Cyfeillion yr Ysgol am wneud elw o £1,250 trwy gynnal caffi.


Top