Navigation
Home Page

Yard Markings / Marcio'r Iard

Many thanks to 'Friends of the School' for financing the colourful markings on the playground. There was great excitement in the school all day Thursday as the workers transformed the yard. All pupils love their new yard.THANK YOU 'FRIENDS'!

 

Diolch o galon i ‘Gyfeillion yr Ysgol’ am ariannu’r marciau lliwgar ar iard yr ysgol. Roedd cyffro mawr yn yr ysgol trwy gydol dydd Iau wrth i’r gweithwyr fynd ati i beintio’r iard. Mae’r disgyblion i gyd wrth eu boddau a’u hiard newydd.

DIOLCH ‘GYFEILLION’!

 

 


Top