Navigation
Home Page

Weekly Talk Topic / Testun Trafod Wythosol

Weekly Talk Topic / Testun Trafod yr Wythnos - 29/06/15 - 03/07/15

My favourite book ever is ...

Fy hoff lyfr erioed yw ...

TYMOR Y GWANWYN / SPRING TERM

Talk Topic for 02/02/15 - 06/02/15:

"The best sport in the world is..."

Testun Trafod yr Wythnos ar gyfer 02/02/15 - 06/02/15:

"Y chwaraeon gorau ym myd y campau yw..."

 

Talk Topic for 26/01/15 - 30/01/15:

"I'm afraid of..."

 

Testun Trafod yr Wythnos ar gyfer 26/01/15 - 30/01/15:

"Mae gen i ofn ..."

 

 

Talk Topic for 19/01/14 - 23/01/15:

"What does Father Christmas do in January?"

 

Testun Trafod yr Wythnos ar gyfer 19/01/15 - 23/01/15:

"Beth mae Sion Corn yn gwneud yn ystod mis Ionawr?"

 

 

Talk Topic for 24/11/14 - 28/11/14:

"If I had three wishes..."

 

Testun Trafod yr Wythnos ar gyfer 24/11/14 - 28/11/14:

"Pe bai gen i dri dymuniad..."

 

Talk Topic for 17/11/14 - 21/11/14:

"The best thing about this school is ..."

 

Testun Trafod yr Wythnos ar gyfer 17/11/14 - 21/11/14:

"Y peth gorau am yr ysgol hon yw..."

 

 

Talk Topic for 10/11/14 - 14/11/14:

"A good deed I've done is..."

 

Testun Trafod ar gyfer 10/11/14 - 14/11/14:

" Cymwynas dda y gwnes i oedd..."


Talk Topic for 03/11/14 - 07/11/14: 

Something you may not know about me is...

 

Testun Trafod ar gyfer 03/11/14 - 07/11/14:

Rhywbeth dydych chi ddim yn gwybod amdana i yw ...


Top