Navigation
Home Page

Croeso i wefan newydd i Ysgol Gynradd Creigiau. Welcome to the new website for Creigiau Primary School.
Croeso i Ysgol Gynradd Creigiau! Welcome to Creigiau Primary School!

WELCOME TO CREIGIAU PRIMARY SCHOOL WEBSITE CROESO I WEFAN YSGOL GYNRADD CREIGIAU

Helo bawb a chroeso i Ysgol Gynradd Creigiau. Hello everyone and welcome to Creigiau Primary School.

Calendar Dates
Dyddiadau calendr

Read more/Mwy

School News
Newyddion yr Ysgol

Read more/Mwy
2 7 9
VISITORS/YMWELWYR
Primary Languages Classroom Award ICT Becta
Top