Navigation
Home Page

Croeso i Ysgol Gynradd Creigiau! Welcome to Creigiau Primary School!

WELCOME TO CREIGIAU PRIMARY SCHOOL WEBSITE CROESO I WEFAN YSGOL GYNRADD CREIGIAU

Helo bawb a chroeso i Ysgol Gynradd Creigiau. Gall y disgyblion dderbyn ei haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg neu`r Saesneg. Mae`r ysgol yn gymuned heb raniad iddi.Ein gobaith ni yw bod yr ysgol yn gymuned gariadus a chefnogol, lle bydd pob disgybl yn cyflawni ei botensial. / Hello everyone and welcome to Creigiau Primary School.The school is located in the village of Creigiau approximately eight miles west of Cardiff. It was opened in 1977 and pupils are taught through the medium of Welsh or English according to the wishes of parents. The school is one community with no sense of division. It aims to provide a caring and supportive environment where each child will realise his or her potential. DW Kirkman - Head Teacher/Pennaeth

Calendar Dates
Dyddiadau calendr

Read more/Mwy

School News
Newyddion yr Ysgol

Read more/Mwy
1 5 0 9 8 8
VISITORS/YMWELWYR
Primary Languages Classroom Award ICT Becta
Top