arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Welcome / Croeso

Creigiau Primary School is located in the village of Creigiau, approximately 8 miles west of Cardiff. It was opened in 1977 and pupils are taught through the medium of Welsh or English according to the wishes of parents. The school is one community with no sense of division. It aims to provide a caring and supportive environment where each child will realise his or her potential.
Mae Ysgol Gynradd Creigiau wedi ei lleoli ym mhentref Creigiau sydd tua wyth milltir i'r gorllewin o Gaerdydd. Agorwyd yr ysgol yn 1977. Gall y disgyblion dderbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, yn unol â dymuniadau'r rhieni. Mae'r ysgol yn un gymuned heb raniad ynddi. Ein gobaith ni yw bod yr ysgol yn gymuned gariadus a chefnogol, lle bydd pob plentyn yn cyflawni ei botensial.
For information on secondary schools, follow these links:-
 
Top