arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 4: Mrs Evans & Mrs Pritchard

Trosolwg yr Haf - Summer term Overview

Grid Gwaith Cartref Tymor yr Haf - Summer Term Homework Grid

Grid Gwaith Cartref Tymor y Gwanwyn / Homework Grid Spring Term

Trosolwg y Tymor / Term Overview - Hydref 2023 /Autumn 2023

Croeso i Ddosbarth 4!

Welcome to Dosbarth 4!

 

Croeso nôl i Ysgol Creigiau! Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn eich dysgu dros y pythefnos diwethaf. Rydych chi gyd mor frwdfrydig a gweithgar – diolch blush

 

Dyma ambell i beth i gofio:

 

 • Ymarfer Corff ar yr iard/y cae pob prynhawn dydd Mawrth.
 • Ymarfer Corff yn y Neuadd pob prynhawn dydd Mercher.
 • Bydd Mrs Evans yn eich dysgu chi pob dydd Llun a dydd Mawrth.
 • Bydd Mrs Pritchard yn eich dysgu chi pob dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener.
 • Mi fydd angen dod i'r ysgol wedi gwisgo'n addas a gyda chlustlysau wedi'u tynnu os yn bosib.
 • Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener, ac yna dychwelwch erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda. 
 • Bydd llyfrau darllen yn dod adref bob dydd i'w ddarllen bob nos. Cofiwch i ddychwelyd y llyfrau i'r ysgol bob dydd. 

 

 

Ein Cyd-destun Dysgu hanner tymor hwn yw Cymunedau Lliwgar y Byd! Llyfr y dosbarth y tymor hwn yw 'Firework Maker's Daughter' gan Phillip Pullman. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at ddarllen ac astudio'r llyfr.  Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn i ddysgu a mwynhau gyda chi y flwyddyn hon smiley

 

Mwynhewch y penwythnos,

 

Mrs Evans a Mrs Pritchard. laughwinkyes

 

 

Welcome back to Ysgol Creigiau! We have thoroughly enjoyed teaching in Dosbarth 4 during the last two weeks. You have all been so enthusiastic and hard working – thank you smiley

 

Here are some things to remember:  

 

 • Physical Education on the yard/field every Tuesday afternoon.  
 • Physical Education in the School Hall every Wednesday afternoon. 
 • Mrs Evans will teach you every Monday and Tuesday.
 • Mrs Pritchard will teach you every Wednesday, Thursday and Friday.
 • On those days you will need to come suitably dressed with earrings removed if possible.
 • Homework will be sent home on Friday. We ask kindly that it is returned by Wednesday
 • Reading books can be sent home everyday for you to read each evening. Remember to bring your reading books with you to school every day. 
   

Our Learning Context for this half term will be Cymunedau Lliwgar y Byd! Colourful Communities of the World! Our class book this term is Firework Maker's Daughter by Phillip Pullman. We are looking forward to reading this book together in class. 

 

We are looking forward to learning and enjoying in Dosbarth 4 this year laugh

 

We hope that you all have a fantastic weekend,

 

Mrs Evans and Mrs Pritchard. laughwinkyes

Gwybodaeth Cwricwlwm - er gwybodaeth Curriculum Information - for your information

Email Mrs Evans (Monday and Tuesday) (Dydd Llun a Dydd Mawrth)

Email Mrs Pritchard (Wednesday, Thursday and Friday) (Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener)

 
Top