arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Useful Information / Gwybodaeth Ddefnyddiol

NHS DIRECT WALES WEBSITE

Very useful information and resources are available for us as a school and to parents/guardians on the NHS Direct Wales website www.nhsdirect.wales.nhs.uk

The NHS Direct Wales website is the main NHS portal in Wales for consumer health information and is a source of information that can assist the public in managing their own and their families health.  

 

GWEFAN GALW IECHYD CYMRU

Ceir llawer o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol i ni fel ysgol ac i chi rieni/gwarcheidwaid ar wefan Galw Iechyd Cymru www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk

Gwefan Galw Iechyd Cymru yw prif borth y GIG yng Nghymru ar gyfer gwybodaeth iechyd defnyddwyr ac mae'n ffynhonnell o wybodaeth y gellir cynorthwyo'r cyhoedd wrth reoli iechyd eu hunain a’u teuluoedd.

 

Leave of Absence Form / Ffurflen Caniatad am Absenoldeb

Prospectws Ysgol 2022 - 2023 School Prospectus

Foundation Phase Handbook / Llawlyfr y Cyfnod Sylfaen

Key Stage 2 Handbook / Llawlyfr Cyfnod Allweddol 2

 
Top