Navigation
Home Page

Useful Information/ Gwybodaeth Ddefnyddiol

NHS DIRECT WALES WEBSITE

Very useful information and resources are available for us as a school and to parents/guardians on the NHS Direct Wales website www.nhsdirect.wales.nhs.uk

The NHS Direct Wales website is the main NHS portal in Wales for consumer health information and is a source of information that can assist the public in managing their own and their families health.  

 

GWEFAN GALW IECHYD CYMRU

Ceir llawer o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol i ni fel ysgol ac i chi rieni/gwarcheidwaid ar wefan Galw Iechyd Cymru www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk

Gwefan Galw Iechyd Cymru yw prif borth y GIG yng Nghymru ar gyfer gwybodaeth iechyd defnyddwyr ac mae'n ffynhonnell o wybodaeth y gellir cynorthwyo'r cyhoedd wrth reoli iechyd eu hunain a’u teuluoedd.

 

Medication Form / Ffurflen Meddyginiaeth

Leave of Absence Form / Ffurflen Caniatad am Absenoldeb

Llawlyfr y Cyfnod Sylfaen 2016 - 2017 Foundation Phase Handbook

School Prospectus / Prospectws Ysgol 2019-20

Prospectws Ysgol 2018 - 2019 School Prospectus

Ffurflen CAVMS Form


Top