arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'm'

Oherwydd yr amgylchiadau anodd ac i gynorthwyo gyda'r addysgu yn y cartref, bydd Peniarth yn creu podlediadau fideo Tric a Chlic yn ddyddiol, gydag awdures y...

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'a'

Dyma gyflwyno ail sain Cam 1 Melyn (cynllun Tric a Chlic) sef 'a'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'p'

Dyma gyflwyno sain 'p'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'h'

Dyma gyflwyno sain 'h'.

Podlediadau Tric a Chlic, Cam 1 Melyn, sain 't'

Dyma gyflwyno sain 't'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'e'

Dyma gyflwyno sain 'e' fel rhan o gynllun Tric a Chlic.

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'c'

Dyma gyflwyno sain 'c'. Daliwch ati!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'r'

Dyma gyflwyno y sain olaf ond un yng Ngham 1 Melyn - sef 'r'.

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'y'

Dyma gyflwyno'r sain olaf yng Ngham 1 Melyn sef 'y'. Mwynhewch!

 
Top