arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 5: Mr Williams

Helo Dosbarth 4 a chroeso mawr i Ddosbarth 5

Still image for this video
Fideo i groesawu Dosbarth 4 i'w dosbarth newydd ym mis Medi.
A fideo to welcome Dosbarth 4 to their new class in September.

Helo bawb !

Mae Dosbarth Pump wrthi'n gweithio'n galed ac yn mwynhau dysgu am ein thema y tymor hwn, sef, Yr Ail Ryfel Byd.

Dosbarth Pump are working hard and enjoying learning about our theme for this term, which is the Second World War.

  • Addysg Gorfforol/ P.E.     Dydd Iau/Thursday
  • Gwaith Cartref / Homework      Dydd Gwener /  Friday 

 

Hwyl am y tro, Bye for now

Mr Williams

WilliamsP357@Hwbcymru.net

Mabolgampau Olympaidd - Olympic Sports Day

Rhagorol Tymhorol - Termly Overview

Protesting against the plans by Liverpool Council to flood the Tryweryn Valley in North Wales. This protest, in Liverpool, was in 1956. An Act of Parliament was passed in 1962 and the valley was flooded in 1965.

Roced - Rocket

Still image for this video
Rocedi'n hedfan gyda chymysgedd o finegr a bicarbonad soda. Rockets flying with a mixture of vinegar and bicarbonate of soda.

Roced/Rocket 2

Still image for this video

Roced - D5 - Rocket

Rhagolwg Tymhorol - Termly Overview

Email Mr Williams

 
Top