arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 5: Mr Williams

Helo bawb a chroeso i Ddosbarth Pump!

Rydym am gael blwyddyn anhygoel, gyda gweithgareddau a phrofiadau diddorol yn sbardun i'n dysgu ac addysgu. Bydd llawer o hwyl ar hyd y ffordd hefyd, wrth i ni ddatblygu sgiliau o bob math a dysgu i fod yn fwy cyfrifol ac annibynnol.  

Byddwn yn gwneud ein sesiynau Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau felly bydd angen dod i'r ysgol wedi gwisgo'n addas a gyda chlustlysau wedi'u tynnu os yn bosib. 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener, i'w gyflwyno erbyn y Dydd Mercher canlynol.  Bydd y tasgau fel arfer yn cael ei gosod ar 'Teams' a bydd opsiwn i'w gwneud arlein neu ar bapur yn aml. 

Bydd ffolder o weithgareddau ar gael ar Teams os bydd rhaid i rywun ynysu am gyfnod, gyda gweithgareddau sy'n bosib i'w hargraffu neu'u cwblhau gyda phapur a phensil sydd gennych adre. Bydd rhai gweithgareddau i'w gwneud arlein hefyd.

Mwynhewch y tymor yma o edrych ar 'Y Gofod' a'r holl bethau y byddwn yn dysgu - a chofiwch i anelu am y sêr!!

 

Hello everyone and welcome to Dosbarth Pump!

We're going to have a fantastic year, with interesting activities and experiences which will inspire the teaching and learning.  We'll have lots of fun along the way as we develop a variety of skills and a sense of responsibility and independence.

Our Physical Education sessions are timetabled for Thursday so you'll need to come suitably dressed for action and with earrings removed, if possible. 

Homework will be set on Friday, to be returned by the following Wednesday. Tasks will be set on 'Teams' and will be a mix of online and paper activities.

A folder on Teams has been set up in case anyone has to isolated for a while. There are some online activities and some printable sheets. Tasks can be completed with paper and pencil from home too. 

Enjoy this term's topic about 'Space' and all the things we'll learn - and remember to reach for the stars!

 

Hwyl

Mr P Williams 

WilliamsP357@Hwbcymru.net 

Trosolwg Tymor yr Hydref - Autumn Term Overview

Helo Dosbarth 4 a chroeso mawr i Ddosbarth 5

Still image for this video
Fideo i groesawu Dosbarth 4 i'w dosbarth newydd ym mis Medi.
A fideo to welcome Dosbarth 4 to their new class in September.

Email Mr Williams

 
Top