arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 5: Mr Williams

Trosolwg Gwanwyn 2024 - Spring Term Overview 2024

Grid Gwaith Cartref - Homework Grid (erbyn/by - 08.03.24)

Helo bawb a chroeso i Ddosbarth Pump!

Rydym am gael blwyddyn anhygoel, gyda gweithgareddau a phrofiadau diddorol yn sbardun i'n dysgu ac addysgu. Bydd llawer o hwyl ar hyd y ffordd hefyd, wrth i ni ddatblygu sgiliau o bob math a dysgu i fod yn fwy cyfrifol ac annibynnol.  

Byddwn yn gwneud ein sesiynau Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau (tu allan) a Ddydd Gwener yn y Neuadd, felly bydd angen dod i'r ysgol wedi gwisgo'n addas a gyda chlustlysau wedi'u tynnu os yn bosib. 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Ddydd Gwener, i'w gyflwyno erbyn y Dydd Mercher canlynol.  Bydd y tasgau fel arfer yn cael ei gosod ar 'Teams' a bydd opsiwn i'w gwneud arlein neu ar bapur yn aml. 

Mwynhewch y tymor cyntaf wrth edrych ar Hawliau, fel ein prif ffocws, gyda'r gofod fel ein testun Gwyddoniaeth. Cofiwch i anelu am y sêr!!

 

Hello everyone and welcome to Dosbarth Pump!

We're going to have a fantastic year, with interesting activities and experiences which will inspire the teaching and learning.  We'll have lots of fun along the way as we develop a variety of skills and a sense of responsibility and independence.

Our Physical Education sessions are timetabled for Thursday (outdoors) and Friday (indoors) so you'll need to come suitably dressed for action and with earrings removed, if possible. 

Homework will be set on Friday, to be returned by the following Wednesday. Tasks will be set on 'Teams' and will be a mix of online and paper activities.

Enjoy the first term's topic about 'Rights', as our main focus with Space as our science topic. Remember to reach for the stars!

 

Hwyl

Mr P Williams 

 

Ebost/Email:  

WilliamsP357@Hwbcymru.net 

Trosolwg Hydref - 2023 - Autumn Overview

Email Mr Williams

 
Top