arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Clwb Recorder Club

School Eisteddfod

Er mai dim ond ers blwyddyn mae Clwb Recorders Creigiau wedi’i sefydlu, rydym yn barod yn gallu chwarae’n hyderus o flaen eraill – da iawn, bawb!  Dechreuwyr newydd sbon oedden ni I gyd ar ddechrau Blwyddyn 3 ond erbyn hyn gallwn chwarae llawer o ganeuon ac yn gwella’n dealltwriaeth o theori cerddoriaeth yn gyson.  Perfformion ni mewn sawl cyngerdd llynedd, gan gynnwys ein Cyngerdd Nadolig a’n Soiree Haf.  Mae gennym ni grysau-t arbennig gyda logo Arbennig arnynt hyd yn oed!  Os oes gennych awydd chwarae’r recorder byddwn yn croesawu aelodau newydd cyn bo hir.  Prynnwch recorder a dewch yn llu i lyfrgell y Cyfnod Sylfaen bob amser cinio dydd Iau.  Byddwn wrth ein boddau yn eich gweld!

 

Although Creigiau Recorder Club has only been running for a year, we are already able to play confidently in front of others – well done, everyone!  We all began as complete beginners at the start of Year 3 but now can play many tunes andwe are improving our understanding of music theory all the time.   We have performed in several concerts, including our Christmas concert and our Summer Soiree.  We have even had our own t-shirts printed that have our special club logo on!  If you fancy joining us, we will shortly be welcoming new Year 3 beginners.  Equip yourself with a recorder and come along to the Foundation Phase library during Thursday lunchtimes.  We would be delighted to see you!

 

 

 

 

 
Top