arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Siarter Iaith

Siarter Iaith Ysgol Gynradd Creigiau 2024

 

Croeso i Dudalen Criw y Siarter Iaith!

 

Rydym ni'n gweithio'n galed i sicrhau bod ein ffrindiau a'n cymuned yn defnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol, adref ac wrth gymdeithasu.

 

Eleni, rydym am

1. Ddatblygu Cymreictod wrth gymdeithasu

2. Sicrhau bod arwyddion yn ddwy-ieithog yn yr ysgol a'r gymuned leol

3. Codi ymwybyddiaeth am ddigwyddiadau sydd yn dathlu'r Gymraeg

4. Paratoi cyfleoedd i glywed y Gymraeg

 

Byddwn yn ychwanegu rhagor o wybodaeth yn ystod y tymor yma.

 

Dewch 'nôl yn fuan! 

 

Criw Siarter Iaith

 

 
Top