arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Clwb Garddio Gardening Club

Mae clwb garddio yn rhedeg pob amser cinio ar Ddydd Mercher o 12.15 – 12.45. Mae Mrs Matthews a Mrs Evans yn gyfrifol am redeg y clwb yma. Mae croeso i bawb o Flwyddyn 5 a 6 i ymuno a ni yn ardd yr Ysgol.  Rydym yn gyfrifol am gadw’r ardd yn daclus ac yn  brysur yn plannu amrywiaeth o lysiau a ffrwythau.  Rydym yn cael hwyl a sbri wrth weithio’n galed ac yn ffodus weithiau  i flasu ffrwyth ein llafur!

 

Gardening club is run every Wednesday lunchtime at 12.15-12.45. It is run by Mrs Matthews and Mrs Evans. All Year 5 and 6 pupils are welcome to join us in the school garden. We are responsible for the upkeep of the garden and plant a range of fruit and vegetables. After caring for our crops we are fortunate to taste the fruits of our labour!

 
Top