arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Meithrinfa: Mrs Willis

Croeso i'r Feithrinfa

Still image for this video

Helo a chroeso i'r Feithrinfa.

 

Rydw i , Miss Jones  a Miss John yn edrych ymlaen at groesawu chi gyd ir ysgol. Rydw i'n siwr y cawn ni llawer o hwyl a sbri y tymor hwn.

 

Miss Jones, Miss John and I are looking forward to welcoming you all to your new class. I know that we are going to have so much fun together. 

 

 

Y tymor hwn byddwn yn dysgu am Gymunedau a sut i fod yn aelod arbennig o gymuned y dosbarth.

 

Byddwn yn dysgu sut i rannu a chymryd tro wrth chwarae. Hefyd byddwn yn edrych ar newidiadau ym myd natur wrth i ni symud o dymor yr Haf i'r Hydref.

 

Our context for learning this half term is Communities. We will learn how to be an important member of our class community.

 

We will be busy learning to share and to take turns through our play. We will be looking at the changes in nature during the Autumn term.

 

Diwrnod ymarfer corffeich plentyn yw Dydd Llun (iard) a Dydd Gwener (neuadd)

Gofynnwn yn garedig i chi anfon eich plentyn i'r ysgol yn gwisgo eu dillad ymarfer corff ar y diwrnodau yma. Jogyrs/ legins tywyll , plaen , chrys polo glas yr ysgol a trainers.

 

Your child's P.E days will be on a Monday (yard) and Friday (hall). We ask you kindly to dress your child on plain dark joggers/ leggings , the school blue polo shirt and their trainers.

 

Gofynnwn yn garedig hefyd i chi anfon potel ddwr a ffrwyth gyda'ch plentyn bob dydd.

Os gwelwch yn dda labelwch popeth fydd yn dod ir ysgol gyda'ch plentyn er mwyn osgoi colli pethau.

 

Your child should bring a bottle of water and a fresh piece of fruit to school every day . Please remember to label both items with your child's name. Please label every item of clothing with your child's name marked clearly to ensure that personal belongings are not lost.

 

Os oes newid yn y bobol sydd yn casglu eich plentyn rhowch wybod o flaen llaw os gwelwch yn dda.

 

Please inform us in advance of any changes in the people who may be collecting your child.

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth a'ch cydweithrediad

Thank you for your support and coordination

 

Mrs Willis a Miss Jones

GRID GWAITH CARTREF - GWANWYN 2024

TROSOLWG I DEULUOEDD - GWANWYN 2024

LlIF- DDARLYN TYMOR YR HYDREF 2023 - OVERVIEW FOR FAMILIES AUTUMN 2023

 

Caneuon Cyw Songs - Cân cyfrif ar y bws - Reciting numbers on the bus.

https://www.youtube.com/watch?v=4DleEEIpjmo

 

Cân Yr Wyddor -  The Cyw Alphabet Song

https://www.youtube.com/watch?v=h-zu72YpXKY

Ffurfio Rhifau - Number Formation

Email Mrs Willis

 
Top