arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Cor Yr Ysgol School Choir

Unawd blwyddyn 3 a 4

Still image for this video

Unawd blwyddyn 2 ac iau

Still image for this video

Unawd blwyddyn 5 a 6

Still image for this video

BBC Nadolig / Christmas 2014

Can / Track: Medli yr holl ganeuon / Medley of all the songs

BBC Nadolig / Christmas 2014

Can 10 / Track 10 : Tawel Gwsg Jwdea...

BBC Nadolig / Christmas 2014

Can 9 / Track 9 : There'll be a new world beginnin'.......

BBC Nadolig / Christmas 2014

Can 8 / Track 8 : Syllu i'r ffurfafen ar blanedau a ser....

BBC Nadolig / Christmas 2014

Can 7 / Track 7 : Come, they told me, Pa rum pum pum pum

BBC Nadolig / Christmas 2014

Can 6 / Track 6 : Girls and boys, leave your toys, make no noise...

BBC Nadolig / Christmas 2014

Can 5 / Track 5 : O ddoethion, fe ddaethoch ar noson oer...

BBC Nadolig / Christmas 2014

Can 4 / Track 4 : The Virgin Mary had a Baby Boy...

BBC Nadolig / Christmas 2014

Can 3 / Track 3 : Newyddion Da

BBC Nadolig / Christmas 2014

Can 2 / Track 2 : Snow is falling, all around me....

BBC Nadolig / Christmas 2014

Can 1 / Track 1 Jingle Bells

Mae Côr yr Ysgol yn cwrdd pob prynhawn dydd Mercher rhwng 3.30yp a 4.30yp. Erbyn hyn, mae tua 80 o

blant yn canu’n swynol yn y neuadd bob wythnos! Disgyblion Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 sy’n cael y cyfle i

fynychu’r Côr yn ystod y flwyddyn.

Rydym yn gweithio’n galed ond, hefyd, yn cael llawer o sbort wrth ddysgu gwahanol ganeuon amrywiol.

Rydym yn ffodus iawn pob blwyddyn i gael ein gwahodd i berfformio mewn amrywiol gyngherddau ac wrth

ein boddau yn cael mynd man hyn a man draw! Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi perfformio yn

Eglwys Gadeiriol Llandaf, Neuadd Dewi, Canolfan y Mileniwm a Stiwdio Acapela gyda’r delynores fyd enwog,

Catrin Finch! Llynedd, fe recordion ni gryno ddisg a’i galw’nCawn Gânu Cân…” Mae’n werth ei phrynu!

 

 

The School Choir meets every Wednesday afternoon between 3.30p.m. and 4.30p.m. On most

Wednesdays, there are close to 80 pupils singing beautifully in the hall! During the year, the opportunity to

sing in the Choir is given to pupils in years 3, 4, 5 and 6. We work hard but also have great fun as we learn new and varied songs.

We are fortunate each year to be invited to sing in various venues and we enjoy going here and there! In recent years, we have performed in Llandaff Cathedral, St. David’s Hall, The Millennium Centre and Acapela

Studios along side the world famous harpist, Catrin Finch! Last year, we also recorded a C.D. which we

Called “Cawn Ganu Cân……” It’s well worth buying one!

Words to learn for our concert with The Salvation Army on December 6th. Geiriau i'w dysgu ar gyfer ein cyngerdd yng Nghanolfan Byddin yr Iachawdwriaeth ar Ragfyr 6ed

 
Top