Navigation
Home Page

Dosbarth 1: Miss Davies

Hwyl a sbri yn Cantref.

Hwyl a sbri yn Cantref. 1
Hwyl a sbri yn Cantref. 2
Hwyl a sbri yn Cantref. 3
Hwyl a sbri yn Cantref. 4
Hwyl a sbri yn Cantref. 5
Hwyl a sbri yn Cantref. 6
Hwyl a sbri yn Cantref. 7
Hwyl a sbri yn Cantref. 8
Hwyl a sbri yn Cantref. 9
Hwyl a sbri yn Cantref. 10
Hwyl a sbri yn Cantref. 11
Hwyl a sbri yn Cantref. 12
Hwyl a sbri yn Cantref. 13
Hwyl a sbri yn Cantref. 14
Hwyl a sbri yn Cantref. 15
Hwyl a sbri yn Cantref. 16
Hwyl a sbri yn Cantref. 17
Hwyl a sbri yn Cantref. 18
Hwyl a sbri yn Cantref. 19
Hwyl a sbri yn Cantref. 20
Hwyl a sbri yn Cantref. 21
Hwyl a sbri yn Cantref. 22
Hwyl a sbri yn Cantref. 23
Hwyl a sbri yn Cantref. 24
Hwyl a sbri yn Cantref. 25
Hwyl a sbri yn Cantref. 26
Hwyl a sbri yn Cantref. 27

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd.

 

Newidiadau yw thema Dosbarth 1 tymor hyn. Byddwn yn edrych ar bob math o bethau sy’n newid. Mae pawb wedi bod wrthi’n barod yn meddwl am bethau amrywiol sy’n newid – tymhorau, tywydd, lliwiau a deunyddiau.

Os byddwch yn dod o hyd i bethau y gallwn edrych arnynt cofiwch gallwch ddanfon i’r ysgol gyda’ch plentyn i’w ddangos i weddill y plant yn y dosbarth.

 

Rydym yn lwcus iawn i gael cymorth gan Mrs Jones ar Dydd Llun a Dydd Mawrth a

Miss Ryall Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener.

Mrs Lynch bydd yn addysgu’r dosbarth bob bore Dydd Gwener.

 

 

Pethau i’w cofio

 

*Addysg Gorfforol - Dydd Llun (Neuadd) Dydd Gwener (Iard).

*Darllen – Mae’n holl bwysig bod llyfr darllen a’r cofnod darllen yn cael eu dychwelyd bob ddydd Llun.

* Llyfrgell – Dychwelwch y llyfr erbyn dydd Mercher ar yr hwyraf.

* Poteli dŵr - gall disgyblion ddod a poteli diod i’r ysgol wedi llenwi â dŵr.

*Os gwelwch yn dda sicrhewch bod enw eich plentyn i’w weld yn glir ar bopeth.

*Cofiwch adael i ni wybod am drefniadau casglu eich plentyn ar ddiwedd y dydd.

 

Rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur arall yn dysgu am y gwahanol newidiadau ac yn dathlu llwyth o ddathliadau’r tymor.

 

Happy New Year to you all.

 

Our theme this term is ‘Changes’. We will be looking at all kinds of different things that change. The pupils have been very busy already thinking about things that change- seasons, weather, colours and materials.

If you discover any things we can look at, remember you can send them to school with your child to show the other children in the classroom.

We are fortunate to have support from Mrs Jones Monday and Tuesday 

Miss Ryall Wednesday, Thursday and Friday.

Mrs Lynch will be teaching the class every Friday morning.

 

 

Important information

 

*PE days - Monday (hall) and Friday (yard).

*Reading – It is essential that the reading book and record book is returned every Monday.

*Library - Please return library books by Wednesday at the latest.

*Water bottles –Pupils may bring water bottles to school filled with water.

*Please ensure all items of clothing (including PE kits) and belongings are clearly labelled with your child's name.

* Please inform us of arrangements for collecting your child at the end of the day.

 

 

We are looking forward to another busy term learning about the different changes and celebrating the different celebrations.

 

 

 

Tymor y Gwanwyn 2019 Spring Term 2019

Chwilio am Santa. Techniquest 20.12.18

mi burrito sabanero

Un o'n caneuon 'Rownd y Byd'! Mwynhewch! Byddwn yn dysgu'r bennill gyntaf!
One of our 'Round the World' songs for you to sing along to! Enjoy!
We will be learning he first verse!

Spanish Song For Children - "Hola Hola" (Song Only)

Un o'n caneuon 'Rownd y Byd'! Mwynhewch!
One of our 'Round the World' songs for you to sing along to! Enjoy!

Guten Tag! Hallo! Wie geht's?

Un o'n caneuon 'Rownd y Byd'! Mwynhewch!
One of our 'Round the World' songs for you to sing along to! Enjoy!

Tymor yr Hydref 2018

 

 

CROESO mawr i DDOSBARTH 1.

 

Mae’r plant yn ymgartrefu’n dda iawn yn y dosbarth ac yn brysur yn dysgu rheolau a threfn newydd y dosbarth. 

Edrychwn ymlaen at flwyddyn brysur o brofiadau newydd ac wrth gwrs un llawn hwyl a sbri.

 

Rydym yn lwcus iawn i gael cymorth gan Mrs Jones ar Dydd Llun a Dydd Mawrth a

Miss Ryall Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener.

Mrs Griffith bydd yn addysgu’r dosbarth bob bore Dydd Mawrth.

 

Ein thema'r tymor yma yw ‘Dyma Fi’.

 

Pethau i’w cofio

 

*Addysg Gorfforol - Dydd Llun (Neuadd) Dydd Gwener (Iard).

*Darllen – Mae’n holl bwysig bod llyfr darllen a’r cofnod darllen yn cael eu dychwelyd bob ddydd Llun.

* Llyfrgell – Dychwelwch y llyfr erbyn dydd Mercher ar yr hwyraf.

* Poteli dŵr - gall disgyblion ddod a poteli diod i’r ysgol wedi llenwi â dŵr.

*Os gwelwch yn dda sicrhewch bod enw eich plentyn i’w weld yn glir ar bopeth.

*Cofiwch adael i ni wybod am drefniadau casglu eich plentyn ar ddiwedd y dydd.

 

 

smileyDiolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth. smiley

Cofion cynnes,

Miss Davies, Mrs Jones , Miss Ryall a Mrs Griffith

 

 

 

Autumn Term 2018

 

A very warm WELCOME to DOSBARTH 1.

 

Pupils are settling very well in the class and are becoming familiar with the rules and routines of the class. 

We look forward to a fun filled busy year of new experiences.

 

We are fortunate to have support from Mrs Jones Monday and Tuesday 

Miss Ryall Wednesday, Thursday and Friday.

Mrs Griffith will be teaching the class every Tuesday morning.

 

Our theme this term is 'Dyma Fi’ ‘All About Me’.

 

 

Important information

 

*PE days - Monday (hall) and Friday (yard).

*Reading – It is essential that the reading book and record book is returned every Monday.

*Library - Please return library books by Wednesday at the latest.

*Water bottles –Pupils may bring water bottles to school filled with water.

*Please ensure all items of clothing (including PE kits) and belongings are clearly labelled with your child's name.

* Please inform us of arrangements for collecting your child at the end of the day.

 

smileyThank you very much for your support.smiley

Diolch,

Miss Davies, Mrs Jones , Miss Ryall and Mrs Griffith

Braslun o waith thema Tymor yr Hydref 2018 / Overview of theme work Autumn 2018

 

 

 

 

Gweithgareddau Mathemateg / Maths Activities

 

Gweler isod syniadau a gemau i'w chwarae gartref er mwyn atgyfnerthu a datblygu sgiliau mathemategol eich plentyn.

 

 

Please find below some activity booklets with ideas of some games you could play at home with your child to help develop or reinforce their maths skills.

 

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Foundation Phase Framework - for your information

Ebostio Miss Davies


Top