arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 1: Miss Davies

smileyCroeso i Ddosbarth 1smiley

Teulu Dosbarth 1 yw ein cyd destun dysgu ar gyfer yr hanner tymor. Byddwn yn dysgu beth sy'n gwneud ffrind da. Sut i fod yn aelod o dim. Darganfod sut ydym yn debyg ac yn wahanol. 

 

Our context for learning this half term will be Teulu Dosbarth 1 Family. We will be learning what makes a good friend, how to be a team member. We will be discovering similarities and differences between each other. 

Rydym wedi cael wythnos gyntaf bendigedig yn Nosbarth 1 ac wedi cael tipyn o hwyl yn dod i 'nabod ein gilydd yn well ac yn cyfarwyddo â threfniadau'r Dosbarth. 

Rydym hefyd wedi bod yn brysur iawn yn defnyddio sgiliau gwahanol wrth greu 'capsiwl amser' ac rydym yn edrych ymlaen at weld os ydym wedi newid pan fyddwn yn edrych arnynt eto ym mis Gorffennaf!!

We've had a great first week in Dosbarth 1 and had fun getting to know each other better and becoming familiar with different routines in Dosbarth 1.

We have been busy making a 'time capsule' showing our skills and looking forward to see if we have changed when we will open them again in July!!

 

Mrs Jones fydd gyda ni yn y dosbarth ar Ddydd Llun a Dydd Mawrth ac yna Mrs Price ar Ddydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener. Bydd Mrs Stone yn gofalu am y dosbarth bob prynhawn Dydd Iau. 

Mrs Jones will be with us every Monday and Tuesday and Mrs Price on Wednesday, Thursday and Friday. Mrs Stone will be teaching the class every Thursday afternoon. 

 

Dydd Gwener yw ein diwrnod Addysg Gorfforol. Danfonwch eich plentyn i'r ysgol yn gwisgo ei dillad ymarfer (treineri gyda siorts/jogyrs/legins, crys polo glas yr ysgol a siwmper/cardigan yr ysgol.

Friday is our PE day. Send your child to school in their PE kit every Friday. 

(trainers, shorts/joggers/leggings, the school blue polo shirt and school jumper/cardigan.)

 

Rwy'n edrych ymlaen at flwyddyn hapus a phrysur gyda'r dosbarth.

I'm looking forward to a happy and busy year with the class. 

 

Cofiwch gadw golwg ar y dudalen hon am wybodaeth.

Remember to keep an eye on this page for information. 

 

Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhyw gwestiwn. 

Remember to contact if you have any questions. 

Daviesh420@hwbcymru.net

 

Mwynhewch y penwythnos.

Enjoy your weekend.

 

Miss Davies.smiley laugh

 

 

Croeso i Ddosbarth 1

Still image for this video

Ebostio Miss Davies

CAN TACLUSO Dosbarth1 CALON LAN - Cerys Matthews

Gobeithio bo chi'n cofio dangos i bawb yn y ty sut rydych yn tacluso? Dyma ein can tacluso i'ch helpu. Yna ymlaciwch.
Hope you are showing everyone at home how well you can tidy up? Here is our song to help you. Then relax.

Gwena - Gwibdaith Hen Frân (geiriau / lyrics)

Can/Song: Gwena (Smile) Band: Gwibdaith Hen Frân Album: Llechan Wlyb (Wet Slate) Prynwch/Buy 'Llechan Wlyb' http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=614 Welsh Music B...

Joio

Can Joio. Canwch a dawnsiwch gyda hwn. Dwi'n dwlu ar y gan yma - joiwch!!
A song to enjoy. Sing and dance to 'Joio', one of my favourite songs!!


Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Joio · Delwyn Sion Mi Ganaf Gan (101 Children's Songs) ℗ 2011 Sain Recordiau Cyf Released on: 2011-12-01 Compos...

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

Canu Roc a Rôl

Ydych chi'n cofio'r gan yma? Canwch a dawnsiwch gyda'r gan. Joia.
Do you remember this song? Sing and dance along. Enjoy
© Hawlfraint Caryl Parry Jones

Daw Hyfryd Fis

Hwre! Mae'n fis Mehefin! Joiwch y gan yma am Mehefin
Hurrah! It's June Enjoy this song for June - Mehefin

Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Daw Hyfryd Fis · Catrin Davies · Meleri Williams · Elin Lewis · Elin Griffiths Dau Gi Bach ℗ 2002 Fflach

Gweithgareddau Mathemateg Blwyddyn 1 Year 1 Maths Activities

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Foundation Phase Framework - for your information

 
Top