arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 1: Miss Davies

smileyCroeso i Ddosbarth 1smiley

 

😎😍😘😊😉😀

Diolch yn fawr iawn i chi blant a'ch teuluoedd am eich anrhegion hael a negeseuon caredig iawn. 

Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth cyson drwy gydol y flwyddyn.

Mae wedi bod yn flwyddyn wahanol iawn ond rydym wedi cael lot o hwyl gyda'n gilydd.

Diolch am wneud i mi wenu a chwerthin bob dydd.

Gwych tîm Dosbarth 1!

Byddaf yn gweld eich eisiau yn fawr iawn.

Diolch o waelod calon am bopeth.

Joiwch eich gwyliau. 

Cwtsh mawr i bob un ohonoch.

Twdl pip!

 

Cariad enfawr,

Miss Davies Mrs Jones a Mrs Price. xx

 

Thank you so much to you all for the very generous gifts and kind messages.

Thank you for your continued support throughout the year!

It's been a different and challenging year but we had so much fun together.

Thank for making me smile and laugh every day. 

Amazing Team Dosbarth 1.

I will mis you all so much.

Thank you all for everything.

Enjoy the holiday have a lovely time.

Huge hugs to you all. 

Twdl pip.

 

Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price.

xx            xx           xx

 

 

😎😍😘😊😉😀

Croeso i Ddosbarth 1

Still image for this video

Ebostio Miss Davies

CAN TACLUSO Dosbarth1 CALON LAN - Cerys Matthews

Gobeithio bo chi'n cofio dangos i bawb yn y ty sut rydych yn tacluso? Dyma ein can tacluso i'ch helpu. Yna ymlaciwch.
Hope you are showing everyone at home how well you can tidy up? Here is our song to help you. Then relax.

Gwena - Gwibdaith Hen Frân (geiriau / lyrics)

Can/Song: Gwena (Smile) Band: Gwibdaith Hen Frân Album: Llechan Wlyb (Wet Slate) Prynwch/Buy 'Llechan Wlyb' http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=614 Welsh Music B...

Joio

Can Joio. Canwch a dawnsiwch gyda hwn. Dwi'n dwlu ar y gan yma - joiwch!!
A song to enjoy. Sing and dance to 'Joio', one of my favourite songs!!


Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Joio · Delwyn Sion Mi Ganaf Gan (101 Children's Songs) ℗ 2011 Sain Recordiau Cyf Released on: 2011-12-01 Compos...

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

Canu Roc a Rôl

Ydych chi'n cofio'r gan yma? Canwch a dawnsiwch gyda'r gan. Joia.
Do you remember this song? Sing and dance along. Enjoy
© Hawlfraint Caryl Parry Jones

Daw Hyfryd Fis

Hwre! Mae'n fis Mehefin! Joiwch y gan yma am Mehefin
Hurrah! It's June Enjoy this song for June - Mehefin

Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Daw Hyfryd Fis · Catrin Davies · Meleri Williams · Elin Lewis · Elin Griffiths Dau Gi Bach ℗ 2002 Fflach

Gweithgareddau Mathemateg Blwyddyn 1 Year 1 Maths Activities

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Foundation Phase Framework - for your information

 
Top