Navigation
Home Page

Dosbarth 1: Miss Davies

smileyCroeso i Ddosbarth 1smiley

 

😃Hwyl y Mabolgampau! 😃

trim.764C906F-9EE6-40B8-A98B-8BABA60F5C97.MOV

Still image for this video

trim.60055C4C-CEF1-4CE0-9F34-9E5C177223A4.MOV

Still image for this video

trim.31290D06-E6A7-4791-990E-AB61FE844804.MOV

Still image for this video

trim.F63E1CE1-BB8C-4911-93E3-97AF8EA6E6D3.MOV

Still image for this video

trim.CB250289-D397-46E9-9629-639F03077523.MOV

Still image for this video

trim.1777CA88-93F0-4BE6-8685-478A2401AD36.MOV

Still image for this video

trim.1AB82AE1-782F-4658-8FCF-A5C73EF9F2B8.MOV

Still image for this video

smiley Llongyfarchiadau Dosbarth 1.

Congratulations Dosbarth 1. smiley

 

Da iawn chi am wneud mor dda yn y mabolgampau heddiw.

Well done you were great in the "Mabolgampau" today.

 

Cawsom llwyth o hwyl. We all had so much fun.

 

Dyma dystysgrif i chi. Here is a certificate for you. yes

 

 

Medi 2020 - September 2020

 

Roedd yn hyfryd cael croesawi‘r plant i'r dosbarth am ddau ddydd ar ddiwedd yr wythnos. Cawsom hwyl yn dod i arfer â threfniadau newydd ac yn defnyddio adnoddau gwahanol yn y dosbarth.

Byddwn yn parhau i gyfarwyddo dros yr wythnosau nesaf.

Da iawn chi blantos, rydych wedi bod yn wych.  yes

It was lovely to welcome the children to the class for two days at the end of the week. We had fun getting used to new arrangements and using different resources in the classroom.

We will continue to familiarise over the next few weeks.

Well done, you have been great. yes

 

Rhai trefniadau  

Some arrangements

*Sesiwn Gorfforol ar yr iard –Dydd Gwener

Gwisgwch wisg chwaraeon pwrpasol i'r ysgol bob Dydd Gwener-

siorts/jogyrs/legins, crys polo glas, siwmper ysgol ac esgidiau ymarfer addas. 

* Physical Session on the yard - Friday

Wear outdoor PE clothes to school every Friday -

shorts / joggers / leggings, blue polo shirt, school jumper and suitable shoes.
 

Bydd Mrs Griffiths yn dysgu’r dosbarth bob bore Dydd Iau. 
* Mrs Griffiths will be teaching the class every Thursday morning.

 

Rydym yn lwcus iawn i gael cymorth yn y dosbarth gyda

Mrs Jones ar Ddydd Llun a Dydd Mawrth

a Mrs Price ar Ddydd Mercher, Iau a Gwener. 

* We are very lucky to have support in the classroom with

Mrs Jones on Mondays and Tuesdays

and Mrs Price on Wednesdays, Thursdays and Fridays.
 

Diolch yn fawr iawn i chi am eich cymorth.

Cadwch golwg ar y dudalen hon am wybodaeth bellach os gwelwch yn dda.

Thank you very much for your help.

Please keep an eye on this page for further information.

 

smiley  Miss Davies, Mrs Jones a Mrs Price. smiley

 

Ebostio Miss Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwena - Gwibdaith Hen Frân (geiriau / lyrics)

Can/Song: Gwena (Smile) Band: Gwibdaith Hen Frân Album: Llechan Wlyb (Wet Slate) Prynwch/Buy 'Llechan Wlyb' http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=614 Welsh Music B...

Joio

Can Joio. Canwch a dawnsiwch gyda hwn. Dwi'n dwlu ar y gan yma - joiwch!!
A song to enjoy. Sing and dance to 'Joio', one of my favourite songs!!


Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Joio · Delwyn Sion Mi Ganaf Gan (101 Children's Songs) ℗ 2011 Sain Recordiau Cyf Released on: 2011-12-01 Compos...

Iar Fach yr Ha' - Gwyneth Glyn (geiriau / lyrics)

Joiwch y gan yma am Iar fach yr haf / gloyn byw / pili-pala
Can/Song: Iar Fach yr Ha' (Butterfly) Canwr/Singer: Gwyneth Glyn Album: Tonau

CAN TACLUSO Dosbarth1 CALON LAN - Cerys Matthews

Gobeithio bo chi'n cofio dangos i bawb yn y ty sut rydych yn tacluso? Dyma ein can tacluso i'ch helpu. Yna ymlaciwch.
Hope you are showing everyone at home how well you can tidy up? Here is our song to help you. Then relax.

Cân Dyddiau'r Wythnos | Days of the Week

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

Canu Roc a Rôl

Ydych chi'n cofio'r gan yma? Canwch a dawnsiwch gyda'r gan. Joia.
Do you remember this song? Sing and dance along. Enjoy
© Hawlfraint Caryl Parry Jones

Daw Hyfryd Fis

Hwre! Mae'n fis Mehefin! Joiwch y gan yma am Mehefin
Hurrah! It's June Enjoy this song for June - Mehefin

Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Daw Hyfryd Fis · Catrin Davies · Meleri Williams · Elin Lewis · Elin Griffiths Dau Gi Bach ℗ 2002 Fflach

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen - er gwybodaeth

Foundation Phase Framework - for your information

Gwybodaeth sut i ddefnyddio Flipgrid.

Guide of how to use Flipgrid.

 

Cyfarwyddiadau flipgrid.

 

1. Defnyddiwch y linc https://flipgrid.com/davies5993

 

2. Teipiwch y cyfrinair  (wedi ei ddanfon atoch mewn neges destun) os nad ydych wedi ei dderbyn e-bostiwch DaviesH420@hwbcymru.net

 

Bydd hwn yn mynd a chi i'r grid a gallwch wylio fideos yma.

 

Er mwyn recordio fideo cliciwch ar y bottwm gwyrdd +  bydd wedyn yn gofyn i chi mewngofnodi.

 

Cliciwch ar Log in with Microsoft.

 

Defnyddiwch E-bost Hwb eich plentyn  ac yna cyfrinair Hwb eich plentyn.

 

Bydd hwnna'n mynd a chi at y camera er mwyn recordio. 

 

Recordiwch ac yna danfonwch. 

 

Pob hwyl - Joiwch smiley

 

 

 

How to use Flipgrid

 

1. Use the link https://flipgrid.com/davies5993

 

2. Use the password (that was sent to you via text message) if you have not received please e-mail me- DaviesH420@hwbcymru.net

 

This will take you to the grid where you will be able to view videos.

 

To record a video click on the green + button you will then be asked to log in.

 

Click on - Log in with Microsoft

 

Use your child's Hwb e-mail and then the Hwb log in.

 

That will take you to the camera for you to be able to record.

 

Record then submit

 

Good luck and Enjoy.smiley

 

 


Top