arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

School Dinners / Cinio Ysgol

School Dinners are £2.75 a day and must be paid for at the time of ordering

through ParentPay.  Lunches must be ordered before 8am on the day, and can be ordered up to two weeks in advance. 

 

For information about applying for Free School Meals please click on the link below or contact the school office.

 

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Financial-support/Free-School-meals/Pages/default.aspx

 

Pris Ciniawau Ysgol yw £2.75 y dydd a rhaid talu amdanynt ar adeg eu harchebu trwy ParentPay. Rhaid archebu cinio cyn 8yb, a gellir eu harchebu hyd at bythefnos ymlaen llaw. Am wybodaeth yn ymwneud a Chinio Rhad, cliciwch ar y apwllt isod neu cysylltwch â swyddfa'r ysgol.

 

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Cymorth-Ariannol/Prydau-ysgol-am-ddim/Pages/default.aspx

 

 
Top