Navigation
Home Page

School Dinners/ Cinio Ysgol

School Dinners are £2.50 a day and must be paid for during the week they are taken or in advance.  Payments by cheque should be made out to 'City of Cardiff Council'.  For information about applying for Free School Meals please click on the link below or contact the school office.

 

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Financial-support/Free-School-meals/Pages/default.aspx

 

Pris Cinio Ysgol yw £2.50  y dydd a rhaid talu am y cinio o flaen llaw neu yn ystod yr wythnos y bydd eich plentyn yn derbyn y cinio.  Dylid gwneud sieciau'n daladwy i 'Cyngor Sir Caerdydd'.  Am wybodaeth yn ymwneud a Chinio Rhad, cliciwch ar y apwllt isod neu cysylltwch â swyddfa'r ysgol.

 

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Cymorth-Ariannol/Prydau-ysgol-am-ddim/Pages/default.aspx

 


Top