arrow-rightalertarrow-downclose emailarrow-upinstagramphonemaptranslate search facebooktwitter    
Search
Close
Can't find what you're looking for?
 
Translate
Close
Translate / Traduire / Übersetzen / Tłumaczyć / Išversti / Tulkot / Traducir
School Logo

YSGOL GYNRADDCREIGIAUPRIMARY SCHOOL

Contact Us / Cysylltwch â ni

Dosbarth 6: Miss Watkins

Tymor yr Haf

 

Mae gennym dymor prysur arall o'n blaenau. Dysgu am hanes Creigiau, India, Mabolgampau a pharatoi i'r gwasanaeth gadael! Cofiwch gwblhau'r gwaith cartref sy'n cael ei osod ar Teams yn wythnosol.

 

Dyma ambell beth i gofio:

 • Ymarfer corff yn y neuadd pob dydd Mawrth
 • Ymarfer corff ar yr iard/cae pob dydd Mercher
 • Mi fydd angen dod i'r ysgol wedi gwisgo'n addas h.y. cit addas a chrys polo glas yr ysgol. Cofiwich i dynnu eich clustlysau os yn bosib hefyd.
 • Caniatawn ffrwythau a llysiau yn unig fel byrbryd amser chwarae.
 • Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Teams ar Ddydd Gwener, ac yna ei ddychwelyd erbyn Dydd Mercher os gwelwch yn dda.
 • Rhowch unrhyw ffonau symudol neu ddyfeisiau tebyg i mi neu'r swyddfa a byddant yn cael eu dychwelyd ar ddiwedd y dydd.
 • Byddaf yn cael CPA bob yn ail ddydd Mawrth a bydd Mrs Stone yn eich dysgu ar y dyddiau hyn.

 

 

Summer Term

 

We have another busy term ahead of us. Learning about the history of Creigiau, India, Sports day and preparing for the leavers assembly! Remember to complete the homework that is set on Teams weekly.

 

Here are a few things to remember:

 • P.E. in the hall every Tuesday
 • P.E. on the yard/field every Wednesday
 • You will need to come to school dressed appropriately, i.e. suitable kit and the school's blue polo shirt. Remember to remove your earrings if possible.
 • Homework will be set on Teams on Friday, so please return it by the following Wednesday.
 • Fruit and vegetables only as snacks at break time.
 • Hand in any mobile phones or similar devices to me or the office and they will be returned at the end of the day.
 • I have PPA every other Tuesday and Mrs Stone will teach you on these days.

Trosolowg yr Haf 2024 Summer Overview

Grid Gwaith Cartref yr Haf 2024 Summer Homework Grid

Email Miss Watkins

 
Top